Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

CTCP positief geëvalueerd door deelnemers

De enquête die we eind december 2021 lanceerden, was gericht aan medewerkers van de Administratie Grote Ondernemingen, (deelnemende) grote ondernemingen en medewerkers van advieskantoren die voor die grote ondernemingen werken.

 De resultaten en volgende stappen (PDF, 229.71 KB)

Samengevat:

  • Wie deelneemt aan het CTCP geeft aan goed geïnformeerd te zijn. Wie nog niet deelneemt aan het CTCP, in de enquête zijn dat vooral medewerkers van de Administratie Grote Ondernemingen zelf, is echter veel minder op de hoogte. Extra communicatie is dus zeker welkom. 
  • Ook in de algemene indruk die de respondenten hebben van het CTCP zien we dat onderscheid terug. Wie al deelneemt aan het CTCP heeft er eerder een positieve indruk van. Wie nog niet deelneemt is iets terughoudender. Men moet het dus ondervinden om het echt te appreciëren.
  • De ondernemingen stellen de principes van het CTCP en de meerwaarde ervan op prijs. Binnen de Administratie Grote Ondernemingen zelf ligt de waardering maar iets boven het gemiddelde. Daarin speelt wel mee dat niet alle interne respondenten al effectief actief zijn in het CTCP en er dus iets minder concrete ervaring mee hebben.
  • Alle respondenten geven aan dat het CTCP inderdaad voldoet aan de gestelde verwachtingen. Deze aanpak maakt dus de beloftes waar. Dit is nog een erg pril traject en dergelijke aanpak toont zijn wezenlijke meerwaarde pas nadat een onderneming hier enkele jaren in meedraait.
  • Respondenten associëren met het CTCP begrippen als ‘samenwerking’, ‘vertrouwen’, ‘transparantie’, ‘rechtszekerheid’ en ‘compliance’. Dat is duidelijk een bevestiging dat de doelstellingen van het CTCP waargemaakt worden.
  • Een belangrijke kanttekening is wel de werklast die gepaard gaat met dit traject. Zowel interne respondenten als ondernemingen halen dit aan als het grootste struikelblok. Het is een steile leercurve voor onze medewerkers en we blijven investeren om ons te verbeteren. Het moet natuurlijk gezegd dat een dergelijk traject in eerste instantie een investering vraagt, maar dat we hierdoor meer en snellere rechtszekerheid kunnen bieden.