Uniek contactpunt

Uniek contactpunt

 • Voor welke ondernemingen?

  Het uniek contactpunt bestaat voor alle grote ondernemingen, behalve voor:

  • de grote ondernemingen gevestigd in Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren of Saint-Vith (raadpleeg de kantorengids om de bevoegde controledienst te vinden)
  • de grote ondernemingen :
   • die belastingplichtig zijn als ‘niet-inwoners’, en
   • die niet voldoen aan het criterium ‘specifieke activiteitensectoren’

  (raadpleeg de kantorengids om de bevoegde controledienst te vinden)

 • Waarvoor kan ik terecht bij dit contactpunt?

  Een uniek contactpunt voor de grote ondernemingen – de afdeling Sectorcoördinatie – is opgericht op 1 juli 2015.

  U kunt bij de afdeling Sectorcoördinatie terecht bij vragen om specifieke fiscale informatie. Wij vragen u de gegevens van de betrokken onderneming en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving op te nemen in uw vraag. U kunt ook een omschrijving van de activiteiten van de betrokken onderneming toevoegen indien dit uw vraag verder verduidelijkt.

  U kunt bij de afdeling Sectorcoördinatie ook terecht voor:

  • ontvangen van attesten en vergunningen
  • aanvragen uitbreiding groep van ondernemingen
  • vragen over de termijnen voor het indienen van de aangiften en de indieningswijzen
  • ontvangen van blanco formulieren
  • verzoeken tot inzage van een dossier
  • verzoeken tot het viseren van registers    
  • vragen over het aanvragen van een erkenning van een economische tussenpersoon  

   wat betreft: 
    
   • inkomstenbelastingen
   • met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
   • belasting over de toegevoegde waarde
   • diverse taksen

   met uitzondering van de bepalingen betreffende hun inning en invordering.

  U kunt terecht voor alle aanvragen voor woonplaatsattesten of woonplaatscertificaten (276Conv) op het volgende emailadres: goge.certificates@minfin.fed.be.

  Voor praktische informatie (stand van de rekening/courant btw, kopie ontvangstbewijs …) kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met uw team beheer:

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Specifieke sectoren van het hele land: goge.beheer.gestion1@minfin.fed.be
  • Franse taalgebied: goge.beheer.gestion2@minfin.fed.be
  • provincies Antwerpen enOost-Vlaanderen: goge.beheer.gestion3@minfin.fed.be
  • provincies West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant: goge.beheer.gestion4@minfin.fed.be

  Voor vragen over de e-services kunt u terecht bij het Contact Center.

  Wij wijzen erop elke belastingplichtige de mogelijkheid heeft om een voorafgaande beslissing te vragen aan de FOD Financiën over de fiscale gevolgen van een verrichting of situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. Hiervoor kunt u terecht bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (ruling), een autonome dienst van de FOD Financiën.

  Aanvragen tot individuele akkoorden inzake kosten eigen aan de werkgever worden uitsluitend door de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken behandeld. Dit geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor aanvragen tot verlenging van zulke akkoorden.

 • Contactgegevens

  De contactgegevens van de afdeling Sectorcoördinatie zijn:
      
                 FOD Financiën
                 Algemene Administratie van de Fiscaliteit
                 Administratie Grote Ondernemingen
                 Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles - Afdeling Sectorcoördinatie
                 Kruidtuinlaan 50 bus 3354
                1000 Brussel
                E-mail: goge.sector.coord.secteur@minfin.fed.be
                Tel. +32 257 919 50