Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Uniek contactpunt

Uniek contactpunt - GO

 • Voor welke ondernemingen?

  Het uniek contactpunt bestaat voor alle grote ondernemingen, behalve voor:

  • de grote ondernemingen gevestigd in Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren of Saint-Vith (raadpleeg de kantorengids om de bevoegde controledienst te vinden)
  • de grote ondernemingen :
   • die belastingplichtig zijn als ‘niet-inwoners’, en
   • die niet voldoen aan het criterium ‘specifieke activiteitensectoren’

             (raadpleeg de kantorengids om de bevoegde controledienst te vinden)

 • Waarvoor kan ik terecht bij dit contactpunt?

  Een uniek contactpunt voor de grote ondernemingen - de afdeling Sectorcoördinatie - is opgericht op 1 juli 2015.

  U kunt bij de afdeling Sectorcoördinatie terecht bij vragen om specifieke fiscale informatie. Wij vragen u de gegevens van de betrokken onderneming en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving op te nemen in uw vraag. U kunt ook een omschrijving van de activiteiten van de betrokken onderneming toevoegen indien dit uw vraag verder verduidelijkt.

  U kunt bij de afdeling Sectorcoördinatie ook terecht voor vragen over aanvragen uitbreiding groep van ondernemingen en het verkrijgen van een uitstel voor het indienen van de aangiften en de afwijkingen op het elektronisch indienen.

  U kunt terecht voor alle aanvragen voor woonplaatsattesten of woonplaatscertificaten (276Conv) per mail.

  Voor praktische informatie zoals

  • e-mailadres doorgeven of wijzigen
  • telefoonnummer doorgeven of wijzigen
  • rekeningnummer doorgeven of wijzigen (voor btw geeft u elke wijziging door via formulier 604B)
  • verbeteren aangifte
  • stand van de rekening/courant btw

  kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met uw team beheer

  Voor vragen over de e-services kunt u terecht bij het ContactCenter.

  Wij wijzen erop elke belastingplichtige de mogelijkheid heeft om een voorafgaande beslissing te vragen aan de FOD Financiën over de fiscale gevolgen van een verrichting of situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. Hiervoor kunt u terecht bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (ruling), een autonome dienst van de FOD Financiën.

  Aanvragen tot individuele akkoorden inzake kosten eigen aan de werkgever worden uitsluitend door de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken behandeld. Dit geldt zowel voor nieuwe aanvragen als voor aanvragen tot verlenging van zulke akkoorden.

  Consulteer voor meer informatie onze  dienstencatalogus (PDF, 315.4 KB).

 • Contactgegevens

  De contactgegevens van de afdeling Sectorcoördinatie zijn:

  FOD Financiën
  Algemene Administratie van de Fiscaliteit
  Administratie Grote Ondernemingen
  Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles - Afdeling Sectorcoördinatie
  Koning Albert II-laan 33 bus 30, 1030 Brussel
  1000 Brussel    

  E-mail Sectorcoördinatie
  Tel. 02 572 57 57

  Correspondentieadres:

  FOD Financiën - AAFisc - Administratie GO Sectorcoördinatie Brussel
  Gaston Crommenlaan 6 bus 730
  9050 Gent