Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Bent u eigenaar van een automatisch ontspanningstoestel? Dan dient u een jaarlijkse belasting te betalen.

Is uw toestel opgesteld:


Bent u invoerder, fabrikant, … van automatische ontspanningstoestellen? Dan dient u van elk model van toestel aangifte te doen alvorens tot de opstelling, de verkoop of de verhuring ervan over te gaan.

Het toestel zal opgesteld worden:

 • enkel in het Vlaams Gewest? U dient het toestel aan te geven bij de Vlaamse belastingdienst (Vlabel). Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.
 • enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan dient u het toestel aan te geven bij de FOD Financiën. Meer informatie kan u vinden in onderstaande FAQ: 'Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven?'
 • enkel in het Waals Gewest? Vanaf 1 januari 2022 dient u het toestel aan te geven bij de Waalse belastingdienst. Meer informatie vindt u op de website van de Waalse belastingdienst.
 • zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals gewest? Dan dient u het toestel zowel bij de FOD Financiën, de Vlaamse belastingdienst als de Waalse belastingdienst aan te geven.
   

Belasting op de automatische ontspanningstoestellen

 • Welke toestellen zijn onderworpen aan de belasting?

  De belasting is van toepassing op de toestellen die:

  • een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevatten,
  • bedoeld zijn voor ontspanning,
  • op gang worden gebracht door de rechtstreekse inbreng van een geldstuk of penning, of onrechtstreeks, door elk ander middel dat de rechtstreekse inbreng vervangt,
  • zijn geïnstalleerd op een publieke plaats of in privékring.

  Opgelet!

  De belasting is van toepassing, zelfs als het toestel gratis ter beschikking wordt gesteld aan het publiek.

 • Wanneer is de belasting niet van toepassing?

  De belasting is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • Het toestel is al aan een andere belasting ten voordele van de staat onderworpen (voornamelijk de toestellen uitgebaat in de casino’s die zijn onderworpen aan de belasting op de spelen en de weddenschappen).
  • Het toestel wordt in een specifiek lokaal uitsluitend ter beschikking gesteld van:
   • de leden van een jeugdbeweging,
   • de bewoners van een bejaardentehuis,
   • mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

  Er bestaan nog andere vrijstellingen specifiek voor de drie gewesten.

 • Hoeveel bedraagt de belasting?

  De belasting op de automatische ontspanningstoestellen is een forfaitaire jaarlijkse belasting die verschilt volgens het type toestel. Er zijn 5 categorieën, van A tot E.

  Raadpleeg het  repertorium (PDF, 1.34 MB) voor de classificatie van een toestel (lijst van 29 februari 2024).

  Opgelet: de classificatie van de toestellen kan verschillen per gewest.

  Bedragen:

  Categorie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2023 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2024
  A 5.648,10 € 5.882,70 €
  B 1.633,70 € 1.701,50 €
  C 443,20 € 461,60 €
  D 316,60 € 329,70 €
  E 190,00 € 197,90 €
 • Wie moet de belasting betalen?

  De belasting moet worden betaald door de eigenaar van het automatische ontspanningstoestel.

  Als de eigenaar van het toestel nalaat te betalen, zal de uitbater van het lokaal waar het toestel is geplaatst, worden beschouwd als de belastingschuldige.

 • Hoe kan ik de aangifte van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen indienen?

  U dient het formulier ‘ Borderel 680 (PDF, 299.67 KB)’ in te dienen bij de dienst ‘Inningskantoor Brussel 2’.

  U kunt deze versturen:

  • elektronisch via het e-mailadres p78.fr@minfin.fed.be met als onderwerp ‘Automatische ontspanningstoestellen - TPB2’
  • op papier per post:
   FOD Financiën - Algemene Administratie Inning en de Invordering
   Inningskantoor Brussel 2 - Dienst automatische ontspanningstoestellen
   Koning Albert II Laan, 33 bus 462
   1030 Brussel
 • Wanneer moet ik de belasting betalen?

  U moet de belasting betalen vóór de plaatsing van het toestel.

  Nadien moet u de belasting elk jaar vooraf betalen voor 1 januari.

 • Ik heb een toestel in mijn zaak geplaatst in de loop van het jaar. Moet ik de volledige belasting betalen?

  Het te betalen percentage van de belasting verschilt naargelang de periode waarin het toestel werd geplaatst:

  Het toestel is geplaatst in de loop van het U moet betalen
  1ste trimester 100% van de belasting
  2de trimester   75% van de belasting
  3de trimester   50% van de belasting
  4de trimester   25% van de belasting

 • Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven?

  Elk model van toestel moet, vóór het in België wordt opgesteld, verkocht of verhuurd, worden aangegeven aan de Minister van Financiën door de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks als dusdanig optreedt.

  Als geen dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A.

  Deze verplichting laat toe het repertorium van de automatische ontspanningstoestellen op te stellen, de categorie van elk toestel te bepalen en dus ook het belastingtarief dat wordt toegepast.

  Concreet gebeurt de klassering van het toestel door:

  FOD Financiën
  Algemene Administratie van de Fiscaliteit
  Dienst Taxatieprocedure & Verplichtingen
  Expertise - Specifieke Materies
  Koning Albert II Laan 33 bus 25
  1030 Brussel

   Het model van de aangifte (PDF, 705.62 KB)

  De FOD Financiën verricht het klassement voor de drie gewesten, en dus ook voor de invoerders en de fabrikanten die in het Waals Gewest zijn gevestigd.

  Vanaf 1 januari 2021 neemt de Vlaamse belastingdienst het beheer van de aangiften van de automatische ontspanningstoestellen en beheer van het repertorium van de op zijn grondgebied opgestelde automatische ontspanningstoestellen over.

  Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst.