Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Taks op aanplakking

Aangifte en betaling van de taks op aanplakking (afgekort ’BA’)

 • Welke is de aangiftetermijn van de taks op aanplakking?

  De taks op aanplakking moet worden aangegeven uiterlijk op de dag van betaling. Voor een vlotte verwerking van uw betaling, vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.
  Vergeet niet de datum van opmaak van de aangifte te vermelden en deze te handtekenen.

 • Waar dien ik de aangifte in?

  De aangifte wordt ingediend bij het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  Opgelet: wanneer u de aangifte per post verstuurt, verstuur dan geen tweede aangifte via e-mail en omgekeerd. Dit zorgt voor verwarring en kan ertoe leiden dat u een dubbele vordering van betaling ontvangt.

 • Wanneer moet ik de taks op aanplakking betalen?

  De belasting moet worden betaald vóór de aanplakking plaatsvindt (Art. 195 WDRT). Indien het gaat om de jaarlijkse belasting, moet zij in principe uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het vervallen jaar (het jaar vervalt op 31 december) worden betaald (Zie Art. 197 WDRT, ook voor de bijzondere gevallen).

 • Hoe betaal ik de taks op aanplakking?

  Vanaf 01.06.2020 wordt er voor elke diverse taks één specifiek rekeningnummer toegekend. U mag per aangifte slechts één betaling doen. Het te betalen bedrag is dus exact gelijk aan het aangegeven bedrag op de aangifte.

  De taks wordt betaald door storting of overschrijving op de postrekening van het bevoegde kantoor. Voor de taks op aanplakking is dat: 

  BE48 6792 0023 0127
  PCHQ BE BB

  Inningscentrum – Diverse taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel

  Dit rekeningnummer is voorbehouden voor betalingen inzake de taks op aanplakking. Betaal hierop geen andere belastingen.

 • Mag ik een terugvordering op een vorige aangifte compenseren op mijn aangifte?

  Neen, u mag geen compensatie uitvoeren op de aangifte van eventuele vorige terugvorderingen. Om een terugvordering van een teveel betaald bedrag aan te vragen, moet u de aanvraag naar volgend e-mailadres sturen voor verdere behandeling:

  CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

 • Welke mededeling gebruik ik bij mijn betaling?

  De te gebruiken mededeling gebeurt steeds via eenzelfde vorm:

  De vermelding 'BA' - Ondernemingsnummer - de belastbare periode 

 • Waar kan ik terecht voor inlichtingen over de betaling van de taks op aanplakking?

  Hiervoor kunt u contact opnemen met het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be