Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen

Aangifte en betaling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen (afkort 'TEA')

 • Welke is de aangiftetermijn van de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen?

  De jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen moet worden aangegeven uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar. Voor een vlotte verwerking van uw betaling, vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.

  Vergeet niet de datum van opmaak van de aangifte te vermelden en deze te handtekenen.

 • Waar dien ik de aangifte in?

  De aangifte wordt ingediend bij het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: 
  CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  Opgelet: wanneer u de aangifte per post verstuurt, verstuur dan geen tweede aangifte via e-mail en omgekeerd. Dit zorgt voor verwarring en kan ertoe leiden dat u een dubbele vordering van betaling ontvangt.

 • Wanneer moet ik de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen betalen?

  De jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen moet worden betaald uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar (art. 201/32 §2 WDRT). Respecteer deze datum, zo vermijdt u aanrekening van intresten (art. 201/32 §3 en §4 WDRT). Wacht dus niet tot de laatste dag om te betalen.

 • Hoe betaal ik de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen?

  Sinds 01.06.2020 wordt er voor elke diverse taks één specifiek rekeningnummer toegekend. U mag per aangifte slechts één betaling doen. Het te betalen bedrag is dus exact gelijk aan het aangegeven bedrag op de aangifte.

  De taks wordt betaald door storting of overschrijving op de postrekening van het bevoegde kantoor. Voor de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen is dat:

  IBAN : BE37 6792 0023 0228
  BIC : PCHQ BE BB
  Inningscentrum – Diverse taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel

  Dit rekeningnummer is voorbehouden aan betalingen inzake de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen. Betaal hierop geen andere belastingen.

 • Welke mededeling gebruik ik bij mijn betaling?

  De te gebruiken mededeling gebeurt steeds via eenzelfde vorm:

  De vermelding 'TEA' - Ondernemingsnummer - het belastbaar jaar

 • Waar kan ik terecht voor inlichtingen met betrekking tot betaling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen?

  Hiervoor kunt u contact opnemen met het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: 
  CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

 • Welke gevolgen zijn er bij niet-betaling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen?

  Wanneer de taks niet binnen de vastgestelde termijn betaald is, uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar (art. 201/32 §2 WDRT), wordt er 7% nalatigheidsintrest aangerekend. (art. 201/32 §3 WDRT).

  Voor de berekening van de interesten wordt elke fractie van een maand gerekend als een volle maand.

 • Welke zijn de gevolgen van het laattijdig indienen van een aangifte?

  Zonder aangifte kunnen we uw betaling niet verwerken. Daarom vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.

  Bij laattijdige indiening van de aangifte kan 250 euro boete per begonnen week worden aangerekend (art.201/33 § 2 WDRT).