Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen

Aangifte en betaling van de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen (afgekort ‘BWD’)

 • Wat is de aangiftetermijn van de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen?

  De jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen moet worden aangegeven uiterlijk op de dag van betaling. Voor een vlotte verwerking van uw betaling, vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.

  Vergeet niet de datum van opmaak van de aangifte te vermelden en deze te handtekenen.

 • Waar dien ik de aangifte in?

  De aangifte wordt ingediend bij het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Gaston Crommenlaan 6 - Bus 291
  9000 Gent
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  Opgelet: wanneer u de aangifte per post verstuurt, verstuur dan geen tweede aangifte via e-mail en omgekeerd. Dit zorgt voor verwarring en kan ertoe leiden dat u een dubbele vordering van betaling ontvangt.

 • Wanneer moet ik de jaarlijkse taks op winstdeelnemingen betalen?

  De jaarlijkse taks op winstdeelnemingen moet worden betaald binnen drie maanden te rekenen vanaf de datum van de beslissing tot verdeling van de winstdeelnemingen (art. 183octies WDRT). Respecteer deze datum, zo vermijdt u aanrekening van intresten (art. 183octies WDRT). Wacht dus niet tot de laatste dag om te betalen.

 • Hoe betaal ik de jaarlijkse taks op winstdeelnemingen?

  Vanaf 01.06.2020 wordt er voor elke diverse taks één specifiek rekeningnummer toegekend. U mag per aangifte slechts één betaling doen. Het te betalen bedrag is dus exact gelijk aan het aangegeven bedrag op de aangifte.

  De taks wordt betaald door storting of overschrijving op de postrekening van het bevoegde kantoor. Voor de taks op de winstdeelnemingen is dat:

  BE70 6792 0022 9925
  PCHQ BE BB

  Inningscentrum – Diverse taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel

  Dit rekeningnummer is voorbehouden aan betalingen inzake de taks op de winstdeelnemingen. Betaal hierop geen andere belastingen.

 • Mag ik een terugvordering op een vorige aangifte compenseren op mijn aangifte?

  Neen, u mag geen compensatie uitvoeren op de aangifte van eventuele vorige terugvorderingen. Om een terugvordering van een teveel betaald bedrag aan te vragen, moet u de aanvraag naar volgend e-mailadres sturen voor verdere behandeling:

  CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

 • Welke mededeling gebruik ik bij mijn betaling?

  De te gebruiken mededeling gebeurt steeds via eenzelfde vorm:

  De vermelding 'BWD' - Ondernemingsnummer - de belastbare periode

 • Waar kan ik terecht voor inlichtingen over de betaling van de jaarlijkse taks op winstdeelnemingen?

  Hiervoor kunt u contact opnemen met het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

 • Welke gevolgen zijn er bij niet-betaling van de jaarlijkse taks op winstdeelnemingen?

  Wanneer de taks niet binnen de vastgestelde termijn betaald is, uiterlijk binnen drie maanden te rekenen vanaf de datum van de beslissing tot verdeling van de winstdeelnemingen (art. 183octies WDRT), wordt er 7% nalatigheidsintrest aangerekend met ingang van de dag waarop de betaling had moeten gebeuren. (art. 183octies WDRT).

 • Welke zijn de gevolgen van het laattijdig indienen van een aangifte?

  Zonder aangifte kunnen we uw betaling niet verwerken. Daarom vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.

  Bij laattijdige indiening van de aangifte kan 12,50 euro boete per begonnen week worden aangerekend (art.183octies WDRT).