Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Taks op beursverrichtingen

Taks op de beursverrichtingen (TOB)

 • Wie is de schuldenaar van de TOB?

  • De in België gevestigde tussenpersonen van beroep, voor de verrichtingen die ze doen voor rekening van derden of voor eigen rekening.
  • De natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in België en de rechtspersonen voor rekening van een zetel of van een vestiging ervan in België, voor de verrichtingen die in hun naam en voor hun rekening zijn aangegaan of uitgevoerd door een in het buitenland gevestigde tussenpersoon van beroep, tenzij ze kunnen aantonen dat de TOB werd betaald.

  (Artikel 1262, Wetboek diverse rechten en taksen (WDRT))

 • Welke verrichtingen worden aan de TOB onderworpen?

  De verrichtingen die overeenkomstig artikel 120, WDRT, aan de taks zijn onderworpen wanneer zij in België zijn aangegaan of uitgevoerd, zijn:

  • de afstand en de verwerving onder bezwarende titel van Belgische of buitenlandse roerende waarden;
  • de inkoop van eigen kapitalisatieaandelen door een beleggingsvennootschap.

  (Artikel 120, WDRT)

 • Wanneer en hoe moet de TOB worden betaald?

  Sinds 01.06.2020 moet de taks betaald worden door storting of overschrijving op de rekening:

  BE39 6792 0022 9319, PCHQ BE BB, van het Inningscentrum – sectie diverse taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  Tel. 02 572 57 57 – CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  Het is belangrijk dat de mededeling bij de betaling als volgt wordt gestructureerd: 'TOB - KBO-nummer of nationaal nummer (NN) - belastbare periode'.

  De tussenpersoon van beroep (Belgische of buitenlandse) moet de TOB betalen uiterlijk de laatste werkdag van de maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd (artikel 125, § 1, eerste lid, 2°, W.DRT).

  De ordergever die de belastingschuldige is van de TOB moet de betaling doen tegen uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd (artikel 125, § 1, eerste lid, 1°, W.DRT).

  Een ordergever die bijvoorbeeld tijdens de maanden juli en augustus verrichtingen doet die aan de TOB zijn onderworpen, kan de betaling daarvoor doen in september voor het geheel van de verrichtingen die tijdens die twee maanden zijn gedaan. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid om voor de verrichtingen die in augustus werden aangegaan of uitgevoerd de taks in oktober te voldoen.

  (Artikel 125, WDRT)

 • Hoe vul ik de aangifte in de taks op beursverrichtingen in?

  Download het (de) formulier(en):

  druk dit af, vul in en verstuur dit naar:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  Tel.: 02 572 57 57

  Opgelet: wanneer u de aangifte per post verstuurt, verstuur dan geen tweede aangifte via e-mail en omgekeerd. Dit zorgt voor verwarring en kan ertoe leiden dat u een dubbele vordering van betaling ontvangt.

  De aangifte moet ten laatste op de dag van de betaling ervan worden ingediend. In het geval van een verzending via de post moet rekening worden gehouden met de uitreikingstermijnen.

  Een ordergever die bijvoorbeeld tijdens de maanden juli en augustus verrichtingen doet die aan de TOB zijn onderworpen, kan in zijn aangifte, die uiterlijk de laatste werkdag van september moet worden ingediend, naast de verrichtingen die hij heeft gedaan in de maand juli, ook de verrichtingen opnemen die hij heeft gedaan in de maand augustus. Met andere woorden, hij heeft de mogelijkheid om in zijn aangifte de verrichtingen op te nemen die werden gedaan tijdens de twee voorafgaande maanden.

  (Artikel 125, WDRT)