Aangifte

Aangifte bedrijfsvoorheffing

 • Wat is bedrijfsvoorheffing?

  Het is een voorheffing die door (onder andere) werkgevers en vennootschappen verschuldigd is op de lonen die zij betalen of toekennen aan hun werknemers en bedrijfsleiders.

  Bedrijfsvoorheffing is ook verschuldigd op werkloosheids- en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, vervangingsinkomens ...

  De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing mag die bedrijfsvoorheffing inhouden op de bedragen die hij betaalt en stort ze door aan de staat. Nadien wordt die bedrijfsvoorheffing verrekend in de belastingafrekening van de begunstigde van het inkomen.

 • Wie moet de bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen?

  Elke schuldenaar die in België inkomsten betaalt die aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, moet die bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen.

 • Hoe de bedrijfsvoorheffing aangeven?

  De bedrijfsvoorheffing moet u verplicht online aangeven, via de toepassing "FinProf".

  U kunt evenwel een uitzondering op deze verplichting krijgen als u niet beschikt over de benodigde informaticamiddelen. De aanvraag om die uitzondering te krijgen, moet u richten aan het documentatiecentrum waaronder de maatschappelijke zetel van uw onderneming valt. Als u de toelating heeft gekregen om de bedrijfsvoorheffing op papier aan te geven, moet u de benodigde formulieren aanvragen aan en terugsturen naar het bevoegde documentatiecentrum.

  Ligging van de maatschappelijke zetel: Bevoegde documentatiecentrum
  Vlaams Gewest KMO Centrum Aalst - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing
  Dr. André Sierensstraat 16, bus 1
  9300 Aalst
  Tel: 0257 736 60
  kmo.aalst.bv@minfin.fed.be
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest KMO Centrum Brussel II - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing
  Kruidtuinlaan 50, bus 3406
  1000 Brussel
  Tel: 0257 529 90
  kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be
  Waals Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied) Centre PME Mons - Centre de Documentation - Précompte professionnel
  Avenue Mélina Mercouri 1
  7000 Mons
  Tél. : 0257 881 10
  pme.mons.prp@minfin.fed.be
  Duitse taalgebied (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Sankt-Vith) Polyvalent Centrum Eupen - Cel Bedrijfsvoorheffing
  Rue de Verviers 8
  4700 Eupen
  Tél. : 0257 886 30
  p.eupen.prp@minfin.fed.be

   

 • Wanneer de bedrijfsvoorheffing aangeven?

  De aangifte- en betalingstermijnen zijn afhankelijk van het bedrag van de bedrijfsvoorheffing die uw onderneming het afgelopen jaar moest betalen.

  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2017 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, werd op 38.390,00 euro bepaald.

  Meer info

  Kalender 2017