Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte bedrijfsvoorheffing

Aangifte bedrijfsvoorheffing

 • Wat is bedrijfsvoorheffing?

  Het is een voorheffing die door (onder andere) werkgevers en vennootschappen verschuldigd is op de lonen die zij betalen of toekennen aan hun werknemers en bedrijfsleiders.

  Bedrijfsvoorheffing is ook verschuldigd op werkloosheids- en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, vervangingsinkomens ...

  De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing mag die bedrijfsvoorheffing inhouden op de bedragen die hij betaalt en stort ze door aan de staat. Nadien wordt die bedrijfsvoorheffing verrekend in de belastingafrekening van de begunstigde van het inkomen.

 • Wie moet de bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen?

  Elke schuldenaar die in België inkomsten betaalt die aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, moet die bedrijfsvoorheffing aangeven en betalen.

 • Aan welk team en op welke bankrekening moet ik de aangiften en de betalingen bedrijfsvoorheffing uitvoeren?

  De BV-plichtige of hun mandataris moeten de aangiften en de betalingen bedrijfsvoorheffing uitvoeren op één van volgende teams (wordt bepaald door de maatschappelijke zetel van de vennootschap).

  NL

  Team Bedrijfsvoorheffing Mechelen
  IBAN: BE 85 6792 0036 3806 NIEUW vanaf 22/06/2023

  Post
  FOD Financiën - AAII Team Bedrijfsvoorheffing Mechelen
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 278
  9050 Gent

  Telefoon

  02 572 57 57 met directe code 19120.

  FR

  Team Précompte Professionnel Namur
  IBAN: BE 85 6792 0036 3806 NIEUW vanaf 22/06/2023

  POST
  SPF Finances - AGPR Précompte Professionnel Namur
  Avenue du Prince de Liège 133 - boîte 285
  5100 Namur

  TELEFOON

  02 572 57 57 met directe code 19231.

  DE 

  Team Perception Eupen - Sankt Vith
  IBAN: BE 85 6792 0036 3806 NIEUW vanaf 22/06/2023

  POST
  SPF Finances - AGPR Team Perception Eupen - Sankt Vith
  Avenue du Prince de Liège 133 - boîte 131
  5100 Namur

  TELEFOON

  02 572 57 57 met directe code 19359.

  Bij een enkele aangifte, duidt Finprof het bevoegde Team Inning aan.

  Voor bestanden is het de taal die bij elke aangifte vermeld staat:

  • NL: Mechelen
  • FR: Namur
  • DE: Eupen

  Wanneer de aangiften en betalingen gebeuren op een verkeerd team worden deze toch aanvaard. In de toekomst, volgt een boodschap met de gegevens van het juiste team.

 • Hoe de bedrijfsvoorheffing aangeven?

  De bedrijfsvoorheffing moet u verplicht online aangeven, via de toepassing FinProf.

  U kunt evenwel een uitzondering op deze verplichting krijgen als u niet beschikt over de benodigde informaticamiddelen. De aanvraag om die uitzondering te krijgen, moet u richten aan ‘Centrum KMO Specifieke Materies – bedrijfsvoorheffing’ waaronder de maatschappelijke zetel van uw onderneming valt (kijk in de kantorengids: ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte bedrijfsvoorheffing - vragen’ > gemeente waarin de maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is).

  Als u de toelating heeft gekregen om de bedrijfsvoorheffing op papier aan te geven, moet u de benodigde formulieren aanvragen en terugsturen naar dit centrum.

 • Wanneer de bedrijfsvoorheffing aangeven?

  De aangifte- en betalingstermijnen zijn afhankelijk van het bedrag van de bedrijfsvoorheffing die uw onderneming het afgelopen jaar moest betalen.

  Het limietbedrag, vermeld in het artikel 412, derde lid, WIB 92, om te bepalen of de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing in 2017 onderworpen zijn aan het stelsel van de trimestriële betaling, werd op 38.390,00 euro bepaald.

  Meer informatie over de indiening van een aangifte in de bedrijfsvoorheffing

  Kalender 2024