Kalender

Trimestriële aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor het ... Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen op
4de kwartaal 2016
 • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
 • Saldo van de 4de kwartaal 201615.12.2016


13.01.2017
1ste kwartaal 2017 13.04.2017
2de kwartaal 2017 14.07.2017
3de kwartaal 2017 13.10.2017
4de kwartaal 2017
 • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
 • Saldo van de 4de kwartaal 201715.12.2017


15.01.2018

 

Maandelijkse aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor ... Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen op
December 2016
 • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
 • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

23.12.2016


13.01.2017
Januari 2017 15.02.2017
Februari 2017 15.03.2017
Maart 2017 13.04.2017
April 2017 15.05.2017
Mei 2017 15.06.2017
Juni 2017 14.07.2017
Juli 2017 14.08.2017
Augustus 2017 15.09.2017
September 2017 13.10.2017
October 2017 15.11.2017
November 2017 15.12.2017
December 2017
 • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
 • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

22.12.2017


15.01.2018

 

Opgelet! De erkende sociale secretariaten voor werkgevers storten de BV, die hun aangeslotenen aan de bron verschuldigd zijn, tegen de voorlaatste werkdag van de maand die volgt op de maand of het trimester waarin de inkomsten zijn betaald of toegekend.


Uitzondering: moet ten laatste op 24 december betaald zijn:

 • de BV die door hun aangeslotenen verschuldigd is over de maand november;
 • het voorschot op de BV van het 4de trimester (art. 412, lid 5, WIB 92);
 • de BV van de inkomsten die zijn betaald of toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december (art. 412, lid 4, WIB 92).

De aan de sociale secretariaten toegestane afwijkingen zijn niet van toepassing op de BV verschuldigd op de bezoldigingen van hun eigen werknemers.