Bericht aan schuldenaars

De 'berichten aan de schuldenaars' bevatten de richtlijnen voor het gebruik, het invullen en het verbeteren van de verschillende fiscale fiches.


Modellen fiches (aanslagjaar 2018)


Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2018)

 • Lonen (fiche 281.10)
 • Pensioenen (fiche 281.11)
 • Vervangingsinkomen (ziekte- en invaliditeitsverzekering) (fiche 281.12)
 • Werkloosheidsuitkeringen (fiche 281.13)
 • Vervangingsinkomen (verzekeringsinstellingen) (fiche 281.14)
 • Inkomsten uit pensioensparen (fiche 281.15)
 • Wettelijke vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid (fiche 281.16)
 • Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (voorheen Brugpensioenen) (fiche 281.17)
 • Vervangingsinkomen (fiche 281.18)
 • Bezoldigingen van bedrijfsleiders (fiche 281.20)
 • Attest (fiche 281.25)
 • Inkomen uit de deeleconomie (281.29) - ONTWERP
 • Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen, enz. (fiche 281.30)
 • Roerende inkomsten begrepen in de lijfrenten of tijdelijke renten (Fiche 281.40 - opgave 325.40)
 • Auteursrechten en naburige rechten (Fiche 281.45 - opgave 325.45)
 • Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 - opgave 325.50)


Vroegere aanslagjaren


Steuerkarten


Fiscaal identificatienummer