Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Flexi-jobs in meerdere sectoren

Sinds 01.01.2018 werd het systeem van flexi-jobs op verschillende manieren gewijzigd. Het systeem werd vooreerst uitgebreid naar een beperkt aantal andere sectoren dan de horecasector. Het systeem van flexi-jobs werd ook uitgebreid naar de gepensioneerden.

Daarnaast wordt een aanpassing van de voorwaarden voorzien voor contractuele tijdelijke leerkrachten.

Tot slot worden de vrijgestelde bezoldigingen in het kader van flexi-jobs nu vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting. 

Meer info.