Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ingekomen belastingplichtigen - bijzonder belastingstelsel

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

De programmawet van 27 december 2021 heeft twee nieuwe belastingstelsels ingevoerd:

 • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen
 • het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen onderzoekers

Die bepalingen zijn van toepassing op de ingekomen belastingplichtigen die in aanmerking komen en op de ingekomen onderzoekers die vanaf 1 januari 2022 in België beginnen te werken.

Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

 • Een aanvraag indienen voor de toepassing van het bijzonder belastingstelsel

  Als werkgever moet u een aanvraag voor de toepassing van het bijzonder belastingstelsel indienen door een van de volgende documenten te versturen:

  Hoe de formulieren indienen?

  Bezorg ons het formulier en de bijlagen in één enkele pdf binnen de drie maanden na de indiensttreding van de ingekomen belastingplichtige/onderzoeker in België:

  • ofwel via e-mail
  • ofwel via www.myminfin.be:  
   • Meld u aan ‘In naam van een onderneming’.
   • Klik op ‘Mijn interacties’ > ’Antwoorden op een brief’.
   • Laad één enkele pdf op met daarin het formulier, het attest dat de belastingplichtige/onderzoeker heeft ondertekend en de bijlagen.
   • Vermeld:
    • voor de dienstcode: 754
    • als kenmerk: het ondernemingsnummer van de werkgever en de naam en voornaam van de belastingplichtige/onderzoeker
 • Een aanvraag indienen voor de verlenging van het bijzondere belastingstelsel

  Om uw werknemer ook na het verstrijken van de eerste periode van vijf jaar van de bijzondere belastingregeling te laten genieten, moet u een aanvraag tot verlenging indienen door een van de volgende documenten te versturen:

  Hoe de formulieren indienen?

  Bezorg ons het formulier en de bijlagen:

  • ten vroegste één maand voor het verstrijken van de eerste periode van vijf jaar en
  • ten laatste binnen de drie maanden na het verstrijken van dezelfde periode.

  Hoe?

  • ofwel via e-mail
  • ofwel via www.myminfin.be:  
   • Meld u aan ‘In naam van een onderneming’.
   • Klik op ‘Mijn interacties’ > ’Antwoorden op een brief’.
   • Laad één enkele pdf op met daarin het formulier, het attest dat de belastingplichtige/onderzoeker heeft ondertekend en de bijlagen
   • Vermeld:
    • voor de dienstcode: 754
    • als kenmerk: het ondernemingsnummer van de werkgever en de naam en voornaam van de belastingplichtige/onderzoeker
 • Mededeling van de nominatieve lijst van ingekomen onderzoekers en belastingplichtigen

  Als werkgever moet u ons in principe uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar een nominatieve lijst bezorgen van de ingekomen belastingplichtigen of onderzoekers die in de loop van het voorafgaande jaar van het bijzondere belastingstelsel genoten (volgens artikel 32/1, §3, lid 7, en artikel 32/2, §3, lid 2, WIB 92). De wijze van mededeling van deze lijst moet bij koninklijk besluit worden vastgesteld.

  Aangezien er dit jaar geen uitvoeringsbesluit komt, moet u voor het inkomstenjaar 2023 geen nominatieve lijst opstellen of indienen.

 • Opheffing van het oude aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden

  Opheffing van het oude systeem voor buitenlandse managers

  Het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden wordt opgeheven door de invoering van die twee nieuwe stelsels. Een overgangsregeling is echter voorzien voor de buitenlandse kaderleden:

  • die vóór 1 januari 2022 in België in dienst zijn getreden en
  • die voordien onder deze regeling vielen.
 • Hebt u een vraag?