Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bedrijfswagens

30.01.2024 - Voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig: referentie-CO2-uitstoot

De referentie-CO2-uitstoot voor de bepaling van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig wordt voor 2024 vastgesteld als volgt:

 • voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 78 g/km
 • voertuigen met dieselmotor: 65 g/km.

Het koninklijk besluit zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 Gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (PDF, 357.32 KB)

Het forfaitair voordeel wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op 6/7 van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig. 

Update

De FAQ zijn geupdatet op maart 2023:

 • De nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2023 (zie KB van 11 december 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS van 16 december 2022).
 • Het nieuwe minimum voordeel voor aanslagjaar 2024 (zie bericht van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning, Dienst Reglementering in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2024 - BS van 23 maart 2023).
   

Valse hybrides

Voor voertuigen die we ‘valse hybrides’ noemen, wordt het belastbaar voordeel vanaf 1 januari 2020 anders berekend. Voortaan zal er gerekend worden met de CO2-uitstoot van het overeenstemmende niet-hybride voertuig. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor die uitsluitend werkt op dezelfde brandstof (diesel, benzine, lpg, aardgas) als die van de ‘valse hybride’, dan wordt de uitstootwaarde van de ‘valse hybride’ met 2,5 vermenigvuldigd.

Alleen plug-in hybrides kunnen ‘valse hybrides’ zijn. Full hybrides (dus hybrides die niet opgeladen kunnen worden aan het stroomnet) zijn nooit ‘valse hybrides’. Ze komen dus nooit voor in de lijst van overeenstemmende voertuigen.

Valse hybrides

 • Welke wagens worden als ‘valse hybride’ beschouwd?

  Een ‘valse hybride’:

  • is een plug-in (oplaadbare) hybride, zowel uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een externe energiebron buiten het voertuig,
  • is aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 01.01.2018,
  • heeft:
   • ofwel een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht
   • ofwel een uitstoot van meer dan 50 gram CO2 per kilometer,
  • valt onder de forfaitaire raming van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig.

  U vindt alle betrokken ‘valse hybrides’ in de  lijst van overeenstemmende voertuigen (XLSX, 46.95 KB). Deze lijst geeft een overzicht van de modellen, configuraties en uitvoeringen die vallen onder de definitie van een ‘valse hybride’.

  Maar voor sommige modellen uit deze lijst bestaan er configuraties en uitvoeringen die geen ‘valse hybride’ zijn omdat ze aan elk van de twee criteria voldoen:  

  • een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minstens 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht, en
  • een uitstoot van niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer.

  Met welke Co2-uitstoot moet u rekening houden?

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft 
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

  Voor meer details zie ook  FAQ nr 41 (PDF, 372.75 KB)

 • Welke uitstootwaarde moet ik gebruiken voor de berekening van het voordeel van alle aard voor een ‘valse hybride’?

  Voor de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard gebruikt u de CO2-uitstoot van het overeenstemmende niet-hybride voertuig.

  U vindt voor elke ‘valse hybride’ de toe te passen CO2-waarde van het daarmee overeenstemmende niet-hybride voertuig in de  lijst van overeenstemmende voertuigen (XLSX, 46.95 KB).

  Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met een motor op uitsluitend dezelfde brandstof (diesel, benzine, lpg, aardgas) als die van de ‘valse hybride’ dan wordt de uitstootwaarde van de ‘valse hybride’ met 2,5 vermenigvuldigd.

 • Ik ben autohandelaar/auto-invoerder en heb voor een klant een ‘valse hybride’ ingevoerd die niet in de lijst met ‘valse hybrides’ staat.

  U bent:

  • autohandelaar of
  • auto-invoerder

  en

  u hebt voor een klant een wagen ingevoerd die werd geïntroduceerd op de markt van de Europese Economische Ruimte.

  Volgens de criteria is die wagen een ‘valse hybride’, maar hij staat niet in de  lijst van overeenstemmende voertuigen (XLSX, 46.95 KB).  

  Dan moet u ons voor die wagen zelf de gegevens en het overeenstemmende niet-hybride voertuig meedelen. Gebruik daarvoor deze  lijst van overeenstemmende voertuigen (XLSX, 26.33 KB) en verstuur dit via e-mail. Vermeld uw naam en uw ondernemingsnummer. Opgelet: dat e-mailadres is enkel bestemd voor autohandelaars- of invoerders in deze context. Andere vragen worden niet beantwoord.

  Als u als particulier of onderneming:

  • zelf uw eigen wagen invoert, die werd geïntroduceerd op de markt van de Europese Economische Ruimte,
  • en die wagen voldoet aan de criteria voor een 'valse hybride', maar staat niet in deze lijst,

  dan moet u die gegevens niet aan ons melden.

  U mag dan voor de berekening van het voordeel zelf een overeenstemmend voertuig bepalen voor uw ‘valse hybride’ en de bewijsstukken voor uw keuze ter beschikking houden. Of u kan de CO2-uitstoot van de 'valse hybride’ vermenigvuldigen met 2,5.

 • Vragen?

  U kunt terecht bij ons Contactcenter.