Bedrijfswagens

Downloadable file Gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (PDF, 781.28 KB)

Het forfaitair voordeel wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op 6/7 van
de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig. 

Update

De FAQ zijn geupdatet op januari 2018:

  • de nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor het kalenderjaar 2018 (*)
  • het geïndexeerd bedrag van het minimum voordeel van alle aard voor het aanslagjaar 2019

Deze aanvullingen zijn in de rand aangeduid met een rode verticale lijn, op bladzijden 2 en 3. Voor de rest is de FAQ ongewijzigd gebleven.

(*) zoals die is vastgesteld bij koninklijk besluit van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (BS 19.12.2017)