Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Verwerking (fiches)

Voordelen van alle aard toegekend aan een werknemer of bedrijfsleider vormen een belastbaar inkomen dat op een fiscale fiche 281.10 of  281.20 moet worden vermeld.

Het soort voordeel duidt u aan met een afkorting. De letter “L” staat dan bijvoorbeeld voor het kosteloos of tegen gunstige voorwaarden toekennen van een lening en “Auto” staat dan voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen.

Meer informatie vindt u in de berichten aan de schuldenaars.