Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tax Shelter scale-up - kleine groeibedrijven

Om de kleine groeibedrijven (‘scale-up’) te helpen, is een fiscale stimulans uitgewerkt voor de burgers.  Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunnen de burgers een belastingvermindering van 25 % krijgen van het bedrag dat in deze ondernemingen is geïnvesteerd.

De investering moet gebeuren naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf het vijfde tot en met het tiende jaar na de oprichting van de onderneming.

Raadpleeg de gedetailleerde FAQ over deze belastingvermindering en de bijwerking over de uitsluiting van bedrijfsleiders.

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de administratie.

De maximumbedragen die startende kleine ondernemingen en kleine groeibedrijven in het kader van de Tax Shelter kunnen ophalen, worden verdubbeld:

  • het grensbedrag van 250.000 euro wordt verhoogd tot 500.000 euro voor startende kleine ondernemingen.
  • het grensbedrag van 500.000 euro wordt verhoogd tot 1.000.000 euro voor kleine groeibedrijven.

Deze wijziging geldt voor bedragen die gebruikt worden voor de verwerving van aandelen vanaf 1 januari 2021.

De FAQ's zullen binnenkort worden bijgewerkt.

Attesten

Attesten moeten jaarlijks worden opgemaakt door, naargelang het geval, het groeibedrijf of het financieringsvehikel.

 Voorgesteld modelattest 281.88 (PDF, 115.98 KB)
 Bericht tot vaststelling van het modelattest 281.88 (PDF, 426.83 KB)

Het groeibedrijf of het financieringsvehikel moet een afschrift van deze attesten aan de administratie bezorgen voor 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volgestorte aandelen of de nieuwe beleggingsinstrumenten en van de vier daaropvolgende jaren.

Het verzenden van de documenten gebeurt: