Aangifte

Aangifte in de vennootschapsbelasting - aanslagjaar 2017

 1. Is mijn onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting?

  Ja, van het moment dat ze juridisch gezien een vennootschap is (rechtspersoon) met winstdoel en haar maatschappelijke zetel of haar voornaamste inrichting in België heeft.

  Terug
 2. Hoe een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen?

  U moet uw aangifte elektronisch indienen via de toepassing Biztax. U ontvangt dus geen papieren aangifte.

  Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kunt u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u ieder jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u vervolgens een papieren aangifte zal opsturen. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.

  Terug
 3. Wanneer moet de aangifte ingediend worden?

  Meer info

  Terug
 4. Wat gebeurt er als de aangifte te laat ingediend is?

  Als de aangifte niet binnen de vermelde termijn ingediend is:

  • kan de administratie de procedure ‘aanslag van ambtswege’ starten (het is dan aan de onderneming om de gegevens van de aangifte te bewijzen).
  • heeft de administratie een langere termijn om de fiscale situatie van de onderneming te wijzigen: in principe 3 jaar vanaf de 1 januari van het aanslagjaar (voor de ondernemingen die hun balans afsluiten op 31/12).
  • kan de administratie administratieve sancties (belastingverhogingen en/of boetes) of strafrechtelijke sancties opleggen.
  Terug
 5. Documenten

  Opgelet! Deze pdf-versie van de aangifte is alleen ter informatie. Deze mag u niet gebruiken om uw aangifte in te dienen. 

  Enkel als u een papieren aangifte indient:

  • U kunt de opgaves downloaden op MyMinfin (vul de referentie van de opgave in, bijvoorbeeld '275A', in het veld 'dentificatienummer').


  Dokumente auf Deutsch

  Terug