Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte in de vennootschapsbelasting - formulieren 2023

Formulieren bij de aangifte in de vennootschapsbelasting

Kenmerk Formulier
204.3  Waardeverminderingen voor waarschijnlijke verliezen en voorzieningen voor risico’s en kosten (PDF, 204.99 KB)
274 APT-8  Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone - Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen (PDF, 302.39 KB)
274 APT-9  Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone - Behoud van de nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen (PDF, 298.54 KB)
275 A  Liquidatiereserve (PDF, 168.81 KB)
275 B  Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen (PDF, 68.26 KB)
275 C  Aftrek voor risicokapitaal (PDF, 276.5 KB)
275 CDI  Interestaftrek overeenkomst (PDF, 128.52 KB)
275 CRC  Overeenkomst van collectieve verzaking aan de berekening van de EBITDA (PDF, 139.29 KB)
275 CTIG  Groepsbijdrage overeenkomst (PDF, 136.13 KB)
275 F  Aangifte van gedane betalingen naar staten die niet effectief en substantieel de OESO-standaard op het gebied van uitwisseling van inlichtingen toepassen of naar staten zonder of met een lage belasting (PDF, 218.5 KB)
275 INNO  Innovatie-inkomsten (PDF, 296.05 KB)
275 K  Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten (PDF, 94.62 KB)
275 P  Aftrek voor octrooi-inkomsten (PDF, 99.63 KB)
275 RR  Wederopbouwreserve (PDF, 195.2 KB)
275 SE  Vrijstelling van het niet als beroepskost aangemerkte financieringskostensurplus (PDF, 157.35 KB)
275 U  Investeringsaftrek (PDF, 300.87 KB)
275 W  Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling (PDF, 181.03 KB)
276 K  Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa (PDF, 212.86 KB)
276 N  Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (PDF, 188.01 KB)
276 P  Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart (PDF, 181.2 KB)
276 W1  Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor wetenschappelijk onderzoek (PDF, 94.32 KB)
276 W2  Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming (PDF, 86.82 KB)
276 W3  Vrijstelling voor bijkomend personeel tewerkgesteld als diensthoofd voor de uitvoer (PDF, 83.69 KB)
276 W4  Vrijstelling voor bijkomend personeel als diensthoofd van de afdeling Integrale kwaliteitszorg (PDF, 85.43 KB)

De formulieren voor de voorgaande aanslagjaren zijn beschikbaar in MyMinfin > Formulieren.