Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belangrijke mededelingen - podiumkunsten

Belangrijke mededelingen - podiumkunsten

 • Productievennootschappen - Nieuwe functionaliteiten voor het portaal Tax Shelter in MyMinfin (04.03.2024)

  De ontwikkeling van het portaal Tax Shelter, dat is ontworpen om het u makkelijker te maken om uw dossiers in MyMinfin in te voeren en te beheren, gaat volgens plan door.

  De attesten zijn inmiddels toegankelijk voor investeerders via MyMinfin. Zij worden hiervan op de hoogte gesteld via hun eBox.  

  Productievennootschappen kunnen nu via MyMinfin:

  • een licentie aanvragen als productievennootschap of tussenpersoon
  • wijzigingen aanbrengen in bestaande licenties
  • de ontvangsbevestiging van de aanvraag opvragen
  • het document met het antwoord op de aanvraag ontvangen
  • een project aanmaken (enkel erkende productievennootschappen)
  • een of meerdere tussenpersonen toevoegen aan het project 
  • raamovereenkomsten toevoegen aan een nieuw of bestaand project (enkel erkende tussenpersonen of een productievennootschap verbonden aan dit project)
  • gegevens (gedeeltelijk geanonimiseerd volgens de rol en gegevensbron, zoals overeengekomen) en subgegevens (FrAs, ProjectStatus, ...) over lopende of voltooide projecten bekijken.

  De komende maanden komen er nog meer functionaliteiten bij, vooral op het gebied van gaming.

  Op deze pagina vindt u regelmatig nieuwe informatie over de verdere ontwikkelingen.

 • Modernisering verwerking Tax Shelterproces (24.10.2022)

  We werken momenteel aan een belangrijke modernisering van de verwerking van het Tax Shelterproces.

  In de nabije toekomst zullen jullie het portaal Tax Shelter kunnen gebruiken. Dat is een online omgeving waarin jullie de aanvragen tot erkenning, de raamovereenkomsten en alle stukken van het controledossier digitaal zullen kunnen opladen. Alle communicatie over de dossiers zal via dat platform verlopen en ook de attesten zullen digitaal en rechtstreeks aan de investeerders afgeleverd worden.

  Veel gemakkelijker en sneller dus dan de huidige werkwijze. Het nieuwe portaal biedt jullie vooral een veel grotere transparantie en een beter zicht op de status van de dossiers, en dat in alle veiligheid.

  De ontwikkeling is nu volop bezig en we starten binnenkort met een testfase alvorens het definitieve portaal algemeen uit te rollen. We houden jullie zeker verder op de hoogte en kijken uit naar een nog vlottere samenwerking in de toekomst!

 • Template Tax Shelter (27.01.2021)

 • Gevolgen van het coronavirus voor de Tax Shelter in verband met de RSZ (12.06.2020)

  De in aanmerking komende productievennootschap (Tax Shelter voor audiovisuele werken en Tax Shelter voor podiumwerken) mag geen achterstallen bij de RSZ hebben op het ogenblik van het afsluiten van de raamovereenkomst. De federale regering verleent echter aan bepaalde werkgevers uitstel van betaling tot 15.12.2020 van de bedragen die aan de RSZ zijn verschuldigd. De RSZ levert bijgevolg geen attesten af aan die vennootschappen. 

  Er wordt aanvaard dat de in aanmerking komende productievennootschap die uitstel van betaling van de RSZ bijdragen geniet volgens de bepalingen van het KB 04.05.2020 (*), rechtsgeldig een raamovereenkomst afsluit voor zover de achterstallen bij de RSZ uitsluitend voortvloeien uit de toepassing van die bepaling inzake het uitzonderlijke uitstel van betaling.
   

  (*) Koninklijk besluit nr. 17 van 04.05.2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12.05.2020.

 • Gevolgen van het coronavirus voor Tax Shelter (13.03.2020)

  De uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het coronavirus en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen door de federale overheid heeft ook gevolgen voor Tax Shelter audiovisuele werken en Tax Shelter podiumkunsten.

  In deze omstandigheden werd voor de podiumkunsten beslist om de huidige termijn voor het verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden.

  Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) te verlengen met 6 maanden.

  Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus.