Investeringsreserve

Berekeningsprogramma voor de investeringsreserve en voor de Tax Shelter vrijstelling

* Opgelet: gelet op het bijzondere karakter van de Fairness Tax en het tijdelijke karakter van de aanslag zoals bedoeld in artikel 537, WIB 92, zijn die twee aanslagen niet opgenomen in het berekeningsprogramma voor het aanslagjaar 2014.

Bovendien houdt dit programma geen rekening met de bepalingen van de wet van 12.5.2014 tot wijziging van artikel 194ter, WIB 92, betreffende het Tax Shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, in afwachting van een datum van inwerkingtreding.

Verwijzingen

  • Artikel 194quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
  • Circulaire nr. Ci.RH.421/563.842 (AOIF 27/2004) van 24 juni 2004 (opgelet: het begrip "vennootschappen waarvoor het tarief van de belasting wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 215, tweede lid, WIB 92" is ondertussen in de wettekst vervangen door « kleine vennootschappen » in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen).