Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vennootschapsbelasting betalen

Vennootschapsbelasting betalen

 • Hoe kan ik betalen?

  Maak het u gemakkelijk: betaal online via MyMinfin.be. Alle betaalgegevens staan al netjes voor u ingevuld. U hoeft alleen nog te valideren.

  Betaal online via MyMinfin

  Een tip? Scan de QR-code en betaal nog sneller!

  Opgelet: als het gaat om een hoog bedrag, kan de transactie worden geweigerd door een door uw bank opgelegde betalingslimiet. Het precieze bedrag van die limiet verschilt per bank, maar u kunt uw bank wel vragen om uw online-betalingslimiet te verhogen.

  Andere betaalmethodes

  U kunt ook betalen:

 • Welke mededeling moet ik gebruiken?

  Gebruik altijd de gestructureerde mededeling die u vindt op uw aanslagbiljet (ook wel 'belastingberekening', 'belastingbiljet' of 'belastingafrekening' genoemd), betaalbericht of aanmaning. Dan kunnen we uw betaling automatisch verwerken en uw situatie snel bijwerken.

  U kunt ook gemakkelijk online betalen via MyMinfin.be. Zo gebruikt u automatisch de juiste mededeling.

  Betaal online via MyMinfin

 • Hoe doe ik voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden?

  Ontdek er alles over in onze FAQ voorafbetalingen als vennootschap.

 • Wanneer moet mijn vennootschap nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsinteresten betalen. U betaalt geen interesten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De jaarlijkse rentevoet is momenteel 4%.

  Evolutie van de rentevoet:

  van 1.10.1986 tot 31.12.1998 9,6%
  van 1.01.1999 tot 31.12.2017 7%
  vanaf 1.1.2018 4%

  De interest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet 1.500 euro belastingen betalen voor 16 maart 2018. U betaalt deze pas op 20 september 2018. Dan moet u nalatigheidsinteresten betalen vanaf april tot en met september (6 maanden).

  Het bedrag is ((1.500 euro x 4%)/12) x 6 maanden = 30 euro

 • Wat als mijn vennootschap haar schulden niet op tijd kan betalen?

  Hebt u een openstaande schuld (belastingen, btw of andere taksen) bij de FOD Financiën en kunt u door tijdelijke betaalproblemen het gevraagde bedrag niet op tijd betalen? Dan is een gespreid afbetalingsplan misschien wel de oplossing. 

  Wat zijn de voorwaarden om een afbetalingsplan te krijgen?

  U kunt uw schuld betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum

  Makkelijk en zonder formaliteiten: als u voldoet aan de volgende voorwaarden kunt u een afbetalingsplan krijgen zonder bijkomend onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven.

  • De aanvraag moet op tijd gebeuren (ten laatste op de uiterste betaaldatum van uw schuld).
  • U hebt geen andere schulden bij de FOD Financiën.
  • U komt de verplichtingen over de aangifte en betaling van bronbelastingen of indirecte belastingen (bedrijfsvoorheffing, btw, roerende voorheffing ...) na.

  Opgelet: 

  • Als u niet voldoet aan een van die voorwaarden, betekent dat niet noodzakelijk dat u niet in aanmerking komt voor een afbetalingsplan. We houden dan wel rekening met uw inkomsten en uitgaven om te bepalen of en voor hoe lang we er een toekennen (zie 'U kunt uw schuld niet betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum' hieronder). 
  • Ook met een afbetalingsplan moet u nalatigheidsinteresten betalen. Hoe sneller u dus begint te betalen, hoe beter het voor u is. 

  U kunt uw schuld niet betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum

  Als u zich in een van de volgende drie gevallen bevindt, staan we niet automatisch een afbetalingsplan toe, maar voeren we eerst een onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven:

  • U kunt niet betalen binnen de vier maanden na de uiterste betaaldatum.
  • U hebt ook andere schulden bij de FOD Financiën.
  • U vraagt het afbetalingsplan aan na de uiterste betaaldatum van de schuld.

  Bij het toekennen van een afbetalingsplan houden we rekening met:

  • uw betalingscapaciteit (die we bepalen op basis van uw werkelijke inkomsten en uitgaven),
  • de termijn waarin u de schuld(en) volgens die betalingscapaciteit kunt betalen,
  • het feit dat de maximale looptijd van het plan nooit langer mag zijn dan 12 maanden na het ontstaan van de meest recente schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.

  U kunt uw schuld niet betalen binnen de 12 maanden na het ontstaan van de schuld

  Een afbetalingsplan helpt uw vennootschap niet omdat u betalingsproblemen hebt op lange termijn, maar er zijn wel alternatieven voor een afbetalingsplan:

  De administratieve schuldenregeling (ASR)

  Dit is een procedure voor ondernemingen met structurele betalingsproblemen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt vooral schulden bij de FOD Financiën. U hebt dus geen andere belangrijke schulden nog niet betaald.
  • We hebben een afbetalingsplan geweigerd omdat uit ons onderzoek bleek dat u niet zou kunnen betalen binnen de 12 maanden na het ontstaan van de nieuwste schuld.

  We kunnen een extra betalingstermijn toestaan, tot maximaal 60 maanden na ontvangst van uw verzoek. We kunnen dan bijvoorbeeld ook nalatigheidsinteresten laten vallen.

  Nadat we uw aanvraag voor een afbetalingsplan onderzocht hebben, zullen wij met u contact opnemen als u in aanmerking komt. We zullen u dan informeren over de te volgen procedure. U kunt een administratieve schuldenregeling dus niet zelf aanvragen.

  Insolventieprocedures

  Ook in de wet staan een aantal procedures die ondernemingen met structurele betalingsproblemen kunnen helpen. De insolventieprocedures (waaronder de gerechtelijke reorganisatie) bieden ondernemingen in financiële moeilijkheden een aantal mogelijkheden om het faillissement te vermijden. 

  Als uw vennootschap ook een ernstig kredietprobleem heeft (als uw onderneming geen enkele mogelijkheid meer heeft om nog een krediet te verkrijgen), bevindt ze zich in een situatie van faillissement en moet ze 'aangifte' doen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

 • Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?

  U hebt een schuld (belastingen, btw of andere taksen) bij de FOD Financiën en door tijdelijke betalingsproblemen kunt u die niet op tijd betalen, maar u kunt wel betalen binnen de vier maanden of tussen de vier en twaalf maanden na de uiterste betaaldatum? Maak het u gemakkelijk: vraag uw afbetalingsplan online via MyMinfin.be.

  Vraag een afbetalingsplan via MyMinfin

  Hoe vraag ik een afbetalingsplan als ik geen toegang heb tot MyMinfin?

  1. Via een brief aan een van onze infocenters

  Stuur een brief met uw aanvraag (als u uw schuld binnen de vier maanden kunt betalen) of het  aanvraagformulier (PDF, 711.03 KB) (als u uw schuld binnen de vier tot twaalf maanden kunt betalen) naar een van onze infocenters. Noem in uw brief zeker:

  • uw ondernemingsnummer,
  • de referte van de schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.

  U vindt al die info terug op het betaalbericht.

  2. Door een afspraak te maken bij een van onze infocenters

  U kunt door te bellen naar ons contactcenter op het nummer 02 572 57 57.

  Opgelet: het is heel belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk indient om nalatigheidsinterestenen extra kosten te vermijden. Hoe sneller u uw aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden u zult hebben om uw schuld te betalen. 

 • Wanneer kan de FOD Financiën een hypotheek nemen op de onroerende goederen van mijn vennootschap?

  We kunnen een hypotheek op uw onroerende goederen nemen als we vinden dat dat nodig is om uw schuld zeker te kunnen invorderen. Bijvoorbeeld:

  • Uw vennootschap betaalde haar schuld niet.
  • U vecht de fiscale schuld van uw vennootschap aan en we oordelen dat we een waarborg moeten nemen in afwachting van een definitieve beslissing.
  • Uw vennootschap kreeg betalingsfaciliteiten op voorwaarde van een hypothecaire waarborg.

  Wilt u vermijden dat we een hypotheek nemen? Betaal uw schuld of stel ons eventueel andere waarborgen voor (zoals een bankwaarborg).

 • Wat kan ik doen als ik nood heb aan een tussenkomst in een geschil met de FOD Financiën?

  U kunt beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.

 • Hoe krijg ik een attest dat bewijst dat ik geen schulden heb of een attest van schuldoverzicht?

  Maak uw attest online aan via MyMinfin, dat is eenvoudig en zo heeft u het meteen.

  Download uw attest van schuldentoestand

 • Hoe lang is een attest van schuldoverzicht geldig?

  Het attest van schuldoverzicht is een momentopname met daarop de datum dat het werd opgemaakt. De organisatie aan wie u het attest geeft, zal dan moeten beslissen of ze het nog kan accepteren.