Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Investering in een steunzone

De competitiviteitspactwet* voorziet o.a. in een steunmaatregel ten voordele van de werkgevers waarbij aan de gewesten de mogelijkheid wordt gegeven om in geval van een grootschalig collectief ontslag een steunzone af te bakenen. In een dergelijke steunzone genieten de werkgevers die ten gevolge van een investering nieuwe arbeidsplaatsen creëren – binnen bepaalde voorwaarden – gedurende twee jaar van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen van de arbeidskrachten die verband houden met die nieuwe arbeidsplaatsen.

Formulieren

* Wet van 15.05.2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (Belgisch Staatsblad, 22.05.2014)