Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Looncorrectie en sociale Maribel

Gedetailleerde FAQ


Samenvattende tabellen

A. Bezoldigingen betaald of toegekend tot en met 31.03.2016

Bezoldigingen betaald of toegekend tot en met 31.03.2016 door: Algemene vrijstelling van 1,00% Verhoogde algemene vrijstelling van 1,12%
  • een werkgever die valt onder de wet van 5.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités (met inbegrip van de werkgever die ressorteert onder het toepassingsgebied van de paritaire comités en subcomités opgesomd in artikel 1, a) tot en met p), van het koninklijk besluit van 18.07.2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit-sector)
  • een onderneming die erkend is voor uitzendarbeid die uitzendkrachten ter beschikking stelt van een onder het vorige punt bedoelde werkgever;
  • de naamloze vennootschappen van publiek recht Proximus, bpost, NMBS en Infrabel;
  • de naamloze vennootschap van publiek recht HR Rail.;
voldoet aan de voorwaarden van een kleine vennootschap op grond van het Wetb. Venn. (1), of is een natuurlijke persoon die mutatis mutandis beantwoordt aan die criteria / Ja

voldoet niet aan de voorwaarden van een kleine vennootschap op grond van het Wetb. Venn. (1), of is een natuurlijke persoon die mutatis mutandis niet beantwoordt aan die criteria

Ja /

B. Bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.04.2016

Bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 01.04.2016 door: Algemene vrijstelling van 1,00% Algemene vrijstelling voor kleine vennootschap van 0,12% Verhoogde algemene vrijstelling van 1,12%
een werkgever die voldoet aan de voorwaarden van een kleine vennootschap op grond van het Wetb. Venn. (1), of die een natuurlijke persoon is die mutatis mutandis beantwoordt aan die criteria én die:
 
  • valt onder de wet van 5.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en paritaire comités, of
  • een onderneming is die erkend is voor uitzendarbeid die uitzendkrachten ter beschikking stelt van een werkgever die valt onder voornoemde wet;
/ Ja /
een werkgever die ressorteert onder het toepassingsgebied van de paritaire comités en subcomités opgesomd in artikel 1, a) tot en met s), van het koninklijk besluit van 18.07.2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit-sector: die werkgever voldoet aan de voorwaarden van een kleine vennootschap op grond van het Wetb. Venn. (1), of is een natuurlijke persoon die mutatis mutandis beantwoordt aan die criteria; / / Ja
die werkgever voldoet niet aan de voorwaarden van een kleine vennootschap op grond van het Wetb. Venn. (1), of is een natuurlijke persoon die mutatis mutandis niet beantwoordt aan die criteria; Ja / /
de naamloze vennootschappen van publiek recht Proximus en bpost voor hun werknemers die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten voor deze vennootschappen. Ja / /