Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Over de Thesaurie

I found a treasure, A Treasury job!

Onze missie

Als centrale publieke speler in de financiële wereld neemt de Algemene Administratie van de Thesaurie (AAThes) haar verantwoordelijkheid om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. De Thesaurie beheert de financiële verplichtingen van de Staat (waarborgen, deposito's van derden, ...) en verzekert de financiering van deze laatste.

Ideaal gelegen in het hartje van Brussel, kan de Thesaurie rekenen op een dynamisch team van ongeveer 150 medewerkers.
 


Onze expertisegebieden

logo financiële wetgeving

Deelnemen aan het proces voor de uitwerking en opstelling van financiële wetgeving

logo derdengelden

Diensten aanbieden voor het beheer van derdengelden

logo wereldbol

De Staat vertegenwoordigen bij internationale en bilaterale verhoudingen inzake financiën

logo strijd fraude

Bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van geld en financiering van terrorisme

logo garantiestelsel

Het garantiestelsel voor deposito's en financiële instrumenten beheren

logo schatkist

De inkomsten en uitgaven centraliseren van de Belgische schatkist

logo munten

De Koninklijke Munt van België beheren


Onze diensten

7 operationele diensten

Deposito- en Consignatiekas (DCK)

De Deposito-en Consignatiekas beheert derdengelden:

  • borgtochten
  • gerechtelijke consignaties
  • slapende tegoeden
  • ...

StaatsGaranties en Financiële controles (G&C)

Deze dienst draagt bij aan de financiële stabiliteit van België via de activiteiten van 

  • staatswaarborgen
  • consolidaties, controle van rekeningen/ begrotingen van overheidsinstellingen

Garantiefonds voor financiële diensten (GF)

Het Garantiefonds voor financiële diensten beschermt uw tegoeden. Het komt tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen. In dat geval betaalt het Fonds uw tegoeden terug. Het Garantiefonds draagt, samen met het Resolutiefonds, bij aan de financiële stabiliteit en veiligheid in België. 

Compliance (COM)

Deze dienst beheert de administratieve opvolging en de toekenning van afwijkingen van de nationale en internationale financiële sancties en bestrijdt het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (o.a. UBO-register). Daarnaast beheren ze ook de Instellingen voor collectieve belegging (ICB's). Een Instelling voor Collectieve Belegging heeft als doel kapitaal op te halen bij een groot aantal beleggers, om dit collectief te beleggen in verschillende typen activa (aandelen, obligaties, ...).

Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden (IEFA)

Deze dienst ondersteunt de voorbereiding van het Belgische beleid inzake Europese en internationale financiële aangelegenheden en zorgt voor de vertegenwoordiging en verdediging van de belangen van België in tal van financiële fora.

Financiële Verrichtingen van de Schatkist (FVS)

Deze dienst verwerkt alle inkomsten en uitgaven van de Belgische Staat en verstrekt ook relevante informatie voor het beheer van de Schatkist door een beeld te geven van de situatie en de vooruitzichten van de Schatkist. 
De Financiële verrichtingen van de Schatkist houdt toezicht op het boekhoudkundig beheer van de verrichtingen van het Agentschap van de Schuld, de Deposito- en Consignatiekas en de Koninklijke Munt van België.

Koninklijke Munt van België (KMB)

De Koninklijke Munt van België is verantwoordelijk voor 

  • de bestelling van de circulatiemunten
  • het design, de kwaliteitscontrole
  • de screening van valse muntstukken en de vertegenwoordiging op internationaal niveau
  • beheren van het waarborgkantoor voor edele metalen