Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Over ons

Wat zijn de grondslagen en beginselen van het UBO-register?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”). 

De Wet zet de Europese Richtlijn 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de “4de Richtlijn AML”) om, op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn om wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen opdat:

  1. Binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de uiteindelijke begunstigden gehouden economische belangen;
  2. Er een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigden van die entiteiten zou zijn om de toegang tot die informatie te vereenvoudigen.

De Wet voorziet aldus in de verplichting voor vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische constructies om adequate, nauwkeurige en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden naar het UBO-register te sturen.

Een lijst van de UBO-registers van de andere EU-lidstaten vindt u  hier (XLSX, 109.15 KB).

wettelijke documentatie


Hulp nodig?

Hulp nodig?

Wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over de registratie en het gebruik van het UBO-register? Een probleem met uw procedures? Hieronder vindt u tal van gebruikershandleidingen, FAQ's en video's om u te helpen.

Als u de oplossing voor uw probleem niet hebt gevonden, kunt u ook contact met ons opnemen via ons contactformulier of door te bellen naar 02/572.57.57 (code 16552).

GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN FAQ'S VIDEO'S