Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Engagementen van de federale administraties

Engagagementen van de Federale Overheidsdienst Financiën

 • Transparantie

  Via onze websites, sociale media en ons e-loket MyMinfin garanderen we transparante: 

  • informatie 
  • diensten
  • procedures​

  U kunt rekenen op transparantie over:  

  • de stappen van de procedures 
  • de duur ervan
 • Kwaliteit van de informatie - Duidelijkheid van de teksten

  Onze informatie:  

  • is correct 
  • is betrouwbaar
  • wordt regelmatig bijgewerkt

  Ons taalgebruik is : 

  • duidelijk
  • nauwkeurig
  • begrijpelijk  

  We willen het voor iedereen gemakkelijk maken om zijn interacties en transacties online te verrichten. Daarom stellen we op een beveiligde manier en met respect voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) zoveel mogelijk fiscale, financiële en patrimoniale informatie online ter beschikking. We streven naar een innovatieve en laagdrempelige overheid, waar informatie gemakkelijker te vinden en te begrijpen is.

  Medewerkers worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.

 • Termijnen

  De termijnen worden altijd meegedeeld:  

  • termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving 
  • andere termijnen

  We respecteren de wettelijke antwoordtermijnen. In alle andere gevallen proberen we om u binnen een redelijke termijn te antwoorden.

  We doen er alles aan om dit engagement waar te maken. Soms slagen we daar niet in, zeker in periodes waar veel burgers een beroep op onze FOD doen, bv. tijdens de indieningsperiode voor de aangifte personenbelasting. We blijven onze werking kritisch bekijken en bijsturen om ook op drukke momenten al uw vragen correct en binnen de afgesproken termijn te behandelen.
  Als een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), delen we u de nieuwe termijn mee. 

  U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is.

 • Beschikbaarheid

  Hoewel de focus op digitale kanalen ligt, moet onze dienstverlening ook toegankelijk blijven voor zij die niet over digitale middelen en vaardigheden beschikken. 

  We geven daarom de voorkeur aan automatische dienstverlening waarbij een burger geen enkele actie moet ondernemen. 

  Als dat niet mogelijk is, bieden we alternatieve en nabije dienstverleningskanalen aan die niet-digitale burgers helpen met het doorlopen van hun administratieve zaken.

  Contact

  Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal. 
  U hebt er toegang toe: 
  • 24 uur op 24 
  • 7 dagen op 7 
  Deze diensten zijn snel, gemakkelijk en veilig! 
  U kunt uw fiscaal en patrimoniaal dossier raadplegen en de meeste van uw administratieve zaken regelen via ons e-loket myminfin.be.
  U kunt er onder meer: 
  • uw belastingaangifte indienen (via Tax-on-web) 
  • uw bankrekeningnummer wijzigen 
  • een afbetalingsplan aanvragen 
  • uw documenten downloaden, raadplegen of afdrukken (bv. uw aanslagbiljet)
  • uw schuld betalen (al of niet fiscaal) 
  • uw huurcontract raadplegen 
  • uw kadastraal inkomen raadplegen 
  • een kadastraal uittreksel aanvragen 
  • uw slapende tegoeden raadplegen 
  • reageren op een brief die u van onze FOD hebt gekregen 
  Hebt u uw eBox geactiveerd en daarbij een e-mailadres opgegeven? Als er een nieuw document waarvoor onze FOD een eBox-bericht stuurt, beschikbaar is in ons e-loket MyMinfin ontvangt u daarvan een melding per e-mail.
    
  U kunt een antwoord op uw vragen vinden op onze website fin.belgium.be. De verschillende thema’s zijn er uitgewerkt aan de hand van FAQ’s.
   
  In de rubriek ‘CONTACT’ voor particulieren bevindt zich bovendien een tool die de onderwerpen en vragen waarvoor de burgers ons het vaakst contacteren, bundelt. Dankzij die tool komt u gemakkelijk te weten welke administratieve stappen u moet zetten en waar u een antwoord kunt vinden op uw vragen. 
   
  In onze fiscale en juridische databank Fisconetplus kunt u de Belgische wetgeving over alle fiscale materies raadplegen.

   
  Heeft u hulp nodig?
  U hebt de mogelijkheid om een medewerker te contacteren voor:
  • vragen 
  • de opvolging van een dossier
  We helpen u graag via de telefoon:
  • +32 2 572 57 57 (normaal tarief) 
  • Elke werkdag
  • Van 9 tot 17 uur
  Belt u over een brief die u van onze FOD hebt ontvangen? Ga dan na of er, onder ons telefoonnummer in die brief, een vijf- of tiencijferige directe code staat. Is dat het geval, geef die code dan in wanneer u ons belt. Hierdoor komt u onmiddellijk in contact met een medewerker die op uw vraag zal kunnen antwoorden. 
  Als we u niet per telefoon kunnen helpen, maken we met u een afspraak in een van onze kantoren. Om te vermijden dat u zich nog moet verplaatsen en u daarbij moet wachten, ontvangen we u alleen in onze kantoren wanneer het nodig is en op afspraak.
   
  Buiten de openingsuren kunt u ons contacteren: 

  De procedures zijn automatisch waar dat mogelijk is: u hoeft dus zelf niets te doen.

  We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen. Daarbij waken we erover dat die inclusief, veilig en gebruikersgericht zijn. We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen. U kunt onze hulppagina’s raadplegen of ons contacteren via telefoon.

  We luisteren naar uw specifieke situatie.

  In de mate van het mogelijke en in overeenstemming met de GDPR antwoorden we via het kanaal dat u verkiest.

  We gebruiken maximaal de gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere overheidsdiensten (volgens de Only Once-wetgeving).

  In de mate van het mogelijke verwijzen we u door naar de bevoegde dienst als uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.


  Onze diensten zijn steeds in evolutie.  Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren. We organiseren tweejaarlijks een imagometing bij onze doelgroepen en dat in samenwerking met een extern bureau. De resultaten van elke meting vormen de basis van een aantal aanbevelingen en concrete acties. Bovendien peilen we regelmatig naar uw tevredenheid na een telefoongesprek met een medewerker of tijdens de raadpleging van sommige pagina’s op onze website.  We schakelen ook onze doelgroepen in bij de uitwerking van onze projecten.