Coperfin bibliotheek

Coperfin Bibliotheek

 

Boeken
Downloadable file Procesboek - Coperfin1 (DOC, 2.21 MB)
Downloadable file Geïntegreerd procesboek - Coperfin2 (DOC, 3.33 MB)
Downloadable file Functieboek - Coperfin1 (PPT, 863.5 KB)
Downloadable file Geïntegreerd functieboek - Coperfin2 (PPT, 1.27 MB)
Downloadable file Realisatieboek - Coperfin1 : Deel 1 - Overzicht realisatieplanning Coperfin en insteek Programmamanagementstructuur (PDF, 857.33 KB)
Downloadable file Realisatieboek - Coperfin1 : Deel 2 - Bijlagen - Insteek Realisatiefiches Coperfinthema's (PDF, 2.73 MB)
Downloadable file Realisatieboek - annex - Coperfin2 : BPR Stafdiensten (DOC, 1.18 MB)
Downloadable file ICT Boek - Coperfin1 (PDF, 4.42 MB)
Downloadable file ICT Boek - Annex - Coperfin2 : BPR Stafdiensten (DOC, 1.84 MB)
Downloadable file Organisatieboek - Coperfin1 : Deel 1 - Organisatiestructuur (PPT, 1.67 MB)
Downloadable file Organisatieboek - Coperfin1 : Deel 2 - Personeelsinzet (PPT, 268.5 KB)

 

Strategie
Downloadable file Programma's Fiscale Entiteiten - luik 2: Strategie (DOC, 257.5 KB)
Strategische principes van de directies-generaal van de fiscale entiteiten (Belastingen en Invorderingen in het nieuwe organigram): Particulieren, KMO, Grote Ondernemingen, Invordering en Inning en Fraudebestrijding.
Downloadable file Strategische Principes - Risicobeheer - Synthesedocument (DOC, 455 KB)
Strategische principes van het programma Risicobeheer van de fiscale entiteiten (Belastingen en Invorderingen in het nieuwe organigram).
Downloadable file CRM Fiscale Entiteiten - luik 2: Strategie (DOC, 227 KB)
Strategische principes van het programma Citizen Relationship Management van de fiscale entiteiten (Belastingen en Invorderingen in het nieuwe organigram).
Downloadable file Programma R&W - Fiscale Entiteiten: Strategisch Kader (DOC, 245.5 KB)
Strategische principes van het programma Reglementering en Werkprocedures van de fiscale entiteiten (Belastingen en Invorderingen in het nieuwe organigram).
Downloadable file Strategie Rechtszekerheid 2: Strategisch kader (DOC, 197 KB)
Strategische principes van de Directie-generaal Rechtszekerheid die deel uitmaakt van de Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie.
Downloadable file Programma Douane & Accijnzen, Onderzoek & Opsporing - luik 2 : Strategie (DOC, 124.5 KB)
Strategische principes van Douane en Accijnzen en Onderzoek en Opsporingen.
Downloadable file CRM Patrimonium Documentatie - luik 2 : Strategie (DOC, 226 KB)
Strategische principes van het programma CRM (Citizen Relationship Management) van Patrimoniumdocumentatie.
Downloadable file Programma R&W - Patrimoniumdocumentatie: Strategisch Kader (DOC, 243.5 KB)
Strategische principes van het programma Reglementering en Werkprocedures van Patrimoniumdocumentatie.
Downloadable file ME2 : Strategisch kader (DOC, 179 KB)
Strategische principes van de Directie-generaal Opmetingen en Waarderingen die deel uitmaakt van de Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie.
Downloadable file PD2 : Strategisch kader (DOC, 60 KB)
Strategische principes van de Directie-generaal Patrimoniumdiensten die deel uitmaakt van de Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie.
Downloadable file Leidende Principes ICT Netwerk (DOC, 96.5 KB)
Strategische principes van het ICT-netwerk.

 

Planning
Downloadable file Planning infosessies AOIF “ De Modernisering” HOE? ZO! (DOC, 168.5 KB)
Planning van de informatiesessies die georganiseerd zijn door het Communicatieteam van de AOIF.
Downloadable file Planning infosessies AOIF 'Coperfin op bezoek II'
(DOC, 204.5 KB)
De planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor AOIF. Deze werden georganiseerd door de lokale communicatoren van AOIF in uw provincie.
Downloadable file Planning infosessies AKRED 'Coperfin op bezoek II'
(DOC, 95.5 KB)
Planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor AKRED. Deze werden georganiseerd door de lokale communicatoren van AKRED in uw provincie.
Downloadable file Planning infosessies AINV 'Coperfin op bezoek II' (DOC, 149 KB)
De planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor de administratie van de Invordering. Deze werden georganiseerd door de lokale communicatoren van Invordering in uw provincie.
Downloadable file Planning infosessies Douane en Accijnzen 'Coperfin op bezoek'
(DOC, 100 KB)
De planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor Douane en Accijnzen. Deze werden georganiseerd door de lokale communicatoren van Douane en Accijnzen in uw provincie.
Downloadable file Planning infosessies AFZ 'Coperfin op bezoek II' (DOC, 62.5 KB)
De uitnodiging voor een bijkomende informatiesessie in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor AFZ op 22/01/2003.
Downloadable file Planning infosessies BBI 'Coperfin op bezoek II' (DOC, 49 KB)
De planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor BBI. Deze werden georganiseerd door de communicatoren van BBI.

 

Organogram
Downloadable file Grafische voorstelling organogram FOD Financiën in 2002 (PDF, 47.46 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Douane & Accijnzen - Onderzoek & Opsporing (PPT, 84 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Douane & Accijnzen (PPT, 99 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Invordering (PPT, 95.5 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Grote Ondernemingen (PPT, 75 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - KMO (PPT, 89 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Particulieren (PPT, 91 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Patrimonium documentatie - Patrimonium diensten & Niet-fiscale Invordering (PPT, 92.5 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Patrimoniumdocumentatie - Opmetingen & Waarderingen (PPT, 93 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Inning (PPT, 85.5 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Fraudebestrijding (PPT, 74 KB)
Downloadable file Organisatiestructuur: Patrimonium documentatie - Rechtszekerheid (PPT, 92 KB)

 

 

Brochures N1
Downloadable file Thesaurie (PDF, 667.27 KB)
Brochure rond de laatste stand van zaken van Coperfin bij de administratie van de Thesaurie.
Downloadable file Algemeen Secretariaat (PDF, 304.58 KB)
Brochure rond de laatste stand van zaken van Coperfin bij de Algemeen Secretariaat.
Downloadable file Patrimoniumdocumentatie (PDF, 418.35 KB)
Brochure rond de laatste stand van zaken van Coperfin bij de Patrimoniumdocumentatie.
Downloadable file ManagementPlan (PDF, 1.22 MB)
Brochure die een overzicht van het Managementplan van de voorzitter van de FOD Financiën weergeeft.
Downloadable file Belasting en Invordering
(PDF, 249.87 KB)
Brochure rond de laatste stand van zaken van Coperfin bij de administratie Belastingen en Invordering met onder andere de voorstelling van haar nieuwe managers N-1 en N-2.

 

Infopakketten
Downloadable file Infopakket BBI (PDF, 151.43 KB)
Downloadable file Infopakket AOIF (PDF, 220.03 KB)
Downloadable file Infopakket Douane (PDF, 201.75 KB)
Downloadable file Infopakket AINV (PDF, 185.51 KB)
Downloadable file Infopakket AKRED (PDF, 192.56 KB)
Downloadable file Infopakket Andere (PDF, 122.73 KB)

 

Cartoon
Downloadable file Cartoon voor de Administratie der douane en accijnzen. (PDF, 158.87 KB)
Downloadable file Cartoon voor de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. (PDF, 139.62 KB)
Hierin wordt de nadruk gelegd op de klantvriendelijkheid naar de burger toe.
Downloadable file Cartoon voor de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen. (PDF, 171.65 KB)
Downloadable file Cartoon voor de Administratie van de invordering. (PDF, 145.08 KB)
Downloadable file Cartoon voor de Administratie van de bijzondere belastinginspectie. (PDF, 165.07 KB)

 

Andere
Downloadable file Boodschap van de nieuwe voorzitter Jean-Claude Laes. (PDF, 30.56 KB)
Downloadable file Het CV van de heer Jean-Claude Laes, voorzitter van de FOD Financiën, benoemd op 31 mei 2002. (PDF, 55.06 KB)
Downloadable file Management plan en operationeel plan van onze Voorzitter, de heer LAES. (PDF, 456.01 KB)
Downloadable file Een antwoord op vaak gestelde vragen in het kader van Coperfin op basis van de informatie die wij op dit moment ter beschikking hebben. (DOC, 206.5 KB)
Downloadable file Netwerk P&O - Definitie VTE's (PPT, 87 KB)
Het document 'Definitie indirecte inzet'. Dit geeft de definitie van indirecte inzet die gehanteerd is.
Downloadable file De weerhouden Quick Wins evenals hun selectie- en invoeringsmethode. (PPT, 120 KB)
Downloadable file Het lexicon geeft een verklaring voor termen die vaak voorkomen in het kader van Coperfin. Deze versie werd uitgebreid met ICT-specifieke termen. (XLS, 68.5 KB)
Downloadable file De eindpresentatie van de resultaten van de enquête die werd uitgevoerd bij de burgers. Hierin werd er gepeild naar hun tevredenheid over de diensten van Financiën en naar hun verwachtingen hieromtrent. (PPT, 573 KB)

 

CoperfinFlash
Downloadable file Uitgave nr 1 (PDF, 90.7 KB)
blz. 1 : Coperfin : wat, wie, hoe ?
blz. 2 : Copernicus bij Financiën, nu en de volgende 10 maanden
blz. 3 : Uw collega's over Copernicus bij Financiën
blz. 4 : De stuurgroep beslist !
Downloadable file Uitgave nr 2 (PDF, 87.48 KB)
blz. 1 : Waar staat Coperfin nu ? Meer dan 60 lokale communicatoren versterken Coperfin
blz. 2 : AOIF en Coperfin Lezersvragen
blz. 3 : Uw collega's over Coperfin
blz. 4 : De naam van de BPR "Risicoanalyse" verandert. De stuurgroep beslist!
Downloadable file Uitgave nr 3 (PDF, 146.93 KB)
blz. 1 : Resto-Info Bezoek de Coperfinwebsite
blz. 2 : De eerste steen van onze toekomst is gelegd ! Strategische principes "Particulieren"
blz. 3 : Strategische principes "Opmetingen en Waarderingen"
blz. 4 : Reportage Resto-Info
Downloadable file Uitgave nr 4 (PDF, 151.49 KB)
blz. 1 : Coperfin wordt concreter met de dag !
blz. 2-3 : De processen; De vernieuwingen
blz. 4 : De collega's aan het woord
Downloadable file Uitgave nr 5 (PDF, 406.12 KB)
Coperfin op bezoek … een campagne zoals nooit tevoren !
Downloadable file Uitgave nr 6 (PDF, 142.35 KB)
blz. 1 : We hebben de nodige budgetten
blz. 2-3 : Quick Wins of snelle verbeteringen. Wat is er veranderd ?
blz. 4 : De nieuwe lonen en loopbanen
Downloadable file Uitgave nr 7
(PDF, 562.71 KB)
Verslag van de operatie Coperfin op bezoek
De nieuwe N-1's van Patrimoniumdocumentatie en de Thesaurie
Downloadable file Uitgave nr 8 (PDF, 126.73 KB)
Een bijna voltallige (en vrouwelijk) team …
Downloadable file Uitgave nr 9 (PDF, 886.81 KB)
Resultaten van Coperfin 2
Downloadable file Uitgave nr 10 (PDF, 1.51 MB)
blz. 2 : De BPR van de algemene administratie van de Thesaurie
blz. 3 : Dialoog rond de BPR Thesaurie
blz. 5 : We hebben een Directeur ICT
blz. 6 : De ontwikkelcirkels
blz. 8 : Risicobeheer : een goed gevuld programma