Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Documenten Coperfin 1

Documenten van Coperfin1

De eerste fase van de Coperfinhervorming, gestart in september 2001, had betrekking op de toekomstige lijndiensten van de Algemene Administraties Belastingen & Invordering en Patrimoniumdocumentatie. Deze fase bestond uit verschillende projecten die werden onderverdeeld in generieke programma’s, functionele programma’s en netwerken. Deze projecten moesten het geheel bepalen van de veranderingen nodig op het vlak van personeel, informaticamiddelen en werkmethodes, om een betere werkomgeving te creëren voor de ambtenaren en een betere dienstverlening aan te bieden aan de burgers.

We doelen hier op de beroemde BPR’s of "Business Process Reengineering". Deze BPR’s functioneerden goed omwille van het feit dat de werkgroepen werden samengesteld uit zowel ambtenaren van de binnen- als de buitendiensten.

Na afloop van hun werkzaamheden, hebben deze BPR-werkgroepen concrete verbeteringen voorgesteld voor de procedures en de werkmethodes van de fiscale entiteiten van Financiën. Deze voorstellen werden gebundeld en afgewerkt in verschillende documenten: de eindrapporten van Coperfin1. Op 19 Juli 2002, de officiële einddatum van Coperfin1, werden deze rapporten overhandigd aan de Minister Van Financiën de Heer Didier Reynders. Deze rapporten bevatten met andere woorden de voorstellen die als basis moeten dienen om Coperfin tot stand te brengen.

De hergroepering van de voorstellen van de BPR-werkgroepen gebeurde rond verschillende aspecten van de modernisering van de FOD Financiën. Deze hergroepering heeft volgende documenten doen ontstaan:

  • het Procesboek
  • het Organisatieboek
  • het Functieboek
  • het ITC boek
  • het Realisatieboek.

Er werden ook een aantal meer synthetische documenten op punt gesteld die de verschillende aspecten van Coperfin bestrijken. Het betreft het Managementplan en het Operationeel plan van de Voorzitter van de FOD Financiën, een reeks informatiebrochures die een samenvatting van de verschillende finale rapporten per administratie bevatten, alsook een korte voorstelling van Coperfin en de context van Coperfin.

Veel leesgenot.

BedrijfDatumTitel
FOD Financiën / AccentureJuli 2002 Procesboek (DOC, 1.7 MB)
FOD Financiën / KPMGJuli 2002 Organisatieboek : Deel 1 - Organisatiestructuur (PPS, 1.91 MB)
FOD Financiën / KPMGJuli 2002 Organisatieboek : Deel 2 - Personeelsinzet (PPS, 378.5 KB)
FOD Financiën / KPMGJuli 2002 Functieboek (PPS, 1.58 MB)
FOD Financiën / AccentureJuli 2002 ICT Boek (PDF, 4.42 MB)
FOD FinanciënJuni 2002 Realisatieboek : Deel 1 - Overzicht realisatieplanning Coperfin en insteek Programmamanagementstructuur (PDF, 857.33 KB)
FOD FinanciënJuni 2002 Realisatieboek : Deel 2 - Bijlagen - Insteek Realisatiefiches Coperfinthema's (PDF, 2.73 MB)
FOD FinanciënApril 2002 Lexicon (PDF, 89.21 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Management plan en het Operationeel plan (PDF, 455.94 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Toelichting bij projectorganisatie Coperfin 1 (PPS, 582 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Synthese (PDF, 74.69 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Infopakket BBI (PDF, 151.43 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Infopakket AOIF (PDF, 220.03 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Infopakket Douane (PDF, 201.75 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Infopakket AINV (PDF, 185.51 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Infopakket AKRED (PDF, 192.56 KB)
FOD FinanciënJuni 2003 Infopakket Andere (PDF, 122.73 KB)