Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Coperfin bibliotheek

Coperfin Bibliotheek

Boeken
 Procesboek - Coperfin1 (DOC, 2.21 MB)
 Geïntegreerd procesboek - Coperfin2 (DOC, 3.33 MB)
 Functieboek - Coperfin1 (PPT, 863.5 KB)
 Geïntegreerd functieboek - Coperfin2 (PPT, 1.27 MB)
 Realisatieboek - Coperfin1 : Deel 1 - Overzicht realisatieplanning Coperfin en insteek Programmamanagementstructuur (PDF, 857.33 KB)
 Realisatieboek - Coperfin1 : Deel 2 - Bijlagen - Insteek Realisatiefiches Coperfinthema's (PDF, 2.73 MB)
 Realisatieboek - annex - Coperfin2 : BPR Stafdiensten (DOC, 1.18 MB)
 ICT Boek - Coperfin1 (PDF, 4.42 MB)
 ICT Boek - Annex - Coperfin2 : BPR Stafdiensten (DOC, 1.84 MB)
 Organisatieboek - Coperfin1 : Deel 1 - Organisatiestructuur (PPT, 1.67 MB)
 Organisatieboek - Coperfin1 : Deel 2 - Personeelsinzet (PPT, 268.5 KB)

Strategie
 Programma's Fiscale Entiteiten - luik 2: Strategie (DOC, 257.5 KB)
Strategische principes van de directies-generaal van de fiscale entiteiten (Belastingen en Invorderingen in het nieuwe organigram): Particulieren, KMO, Grote Ondernemingen, Invordering en Inning en Fraudebestrijding.
 Strategische Principes - Risicobeheer - Synthesedocument (DOC, 455 KB)
Strategische principes van het programma Risicobeheer van de fiscale entiteiten (Belastingen en Invorderingen in het nieuwe organigram).
 CRM Fiscale Entiteiten - luik 2: Strategie (DOC, 227 KB)
Strategische principes van het programma Citizen Relationship Management van de fiscale entiteiten (Belastingen en Invorderingen in het nieuwe organigram).
 Programma R&W - Fiscale Entiteiten: Strategisch Kader (DOC, 245.5 KB)
Strategische principes van het programma Reglementering en Werkprocedures van de fiscale entiteiten (Belastingen en Invorderingen in het nieuwe organigram).
 Strategie Rechtszekerheid 2: Strategisch kader (DOC, 197 KB)
Strategische principes van de Directie-generaal Rechtszekerheid die deel uitmaakt van de Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie.
 Programma Douane & Accijnzen, Onderzoek & Opsporing - luik 2 : Strategie (DOC, 124.5 KB)
Strategische principes van Douane en Accijnzen en Onderzoek en Opsporingen.
 CRM Patrimonium Documentatie - luik 2 : Strategie (DOC, 226 KB)
Strategische principes van het programma CRM (Citizen Relationship Management) van Patrimoniumdocumentatie.
 Programma R&W - Patrimoniumdocumentatie: Strategisch Kader (DOC, 243.5 KB)
Strategische principes van het programma Reglementering en Werkprocedures van Patrimoniumdocumentatie.
 ME2 : Strategisch kader (DOC, 179 KB)
Strategische principes van de Directie-generaal Opmetingen en Waarderingen die deel uitmaakt van de Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie.
 PD2 : Strategisch kader (DOC, 60 KB)
Strategische principes van de Directie-generaal Patrimoniumdiensten die deel uitmaakt van de Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie.
 Leidende Principes ICT Netwerk (DOC, 96.5 KB)
Strategische principes van het ICT-netwerk.

Planning
 Planning infosessies AOIF “ De Modernisering” HOE? ZO! (DOC, 168.5 KB)
Planning van de informatiesessies die georganiseerd zijn door het Communicatieteam van de AOIF.
 Planning infosessies AOIF 'Coperfin op bezoek II' (DOC, 204.5 KB)
De planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor AOIF. Deze werden georganiseerd door de lokale communicatoren van AOIF in uw provincie.
 Planning infosessies AKRED 'Coperfin op bezoek II' (DOC, 95.5 KB)
Planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor AKRED. Deze werden georganiseerd door de lokale communicatoren van AKRED in uw provincie.
 Planning infosessies AINV 'Coperfin op bezoek II' (DOC, 149 KB)
De planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor de administratie van de Invordering. Deze werden georganiseerd door de lokale communicatoren van Invordering in uw provincie.
 Planning infosessies Douane en Accijnzen 'Coperfin op bezoek' (DOC, 100 KB)
De planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor Douane en Accijnzen. Deze werden georganiseerd door de lokale communicatoren van Douane en Accijnzen in uw provincie.
 Planning infosessies AFZ 'Coperfin op bezoek II' (DOC, 62.5 KB)
De uitnodiging voor een bijkomende informatiesessie in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor AFZ op 22/01/2003.
 Planning infosessies BBI 'Coperfin op bezoek II' (DOC, 49 KB)
De planning van de informatiesessies in het kader van 'Coperfin op bezoek II' voor BBI. Deze werden georganiseerd door de communicatoren van BBI.

Organogram
 Grafische voorstelling organogram FOD Financiën in 2002 (PDF, 47.46 KB)
 Organisatiestructuur: Douane & Accijnzen - Onderzoek & Opsporing (PPT, 84 KB)
 Organisatiestructuur: Douane & Accijnzen (PPT, 99 KB)
 Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Invordering (PPT, 95.5 KB)
 Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Grote Ondernemingen (PPT, 75 KB)
 Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - KMO (PPT, 89 KB)
 Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Particulieren (PPT, 91 KB)
 Organisatiestructuur: Patrimonium documentatie - Patrimonium diensten & Niet-fiscale Invordering (PPT, 92.5 KB)
 Organisatiestructuur: Patrimoniumdocumentatie - Opmetingen & Waarderingen (PPT, 93 KB)
 Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Inning (PPT, 85.5 KB)
 Organisatiestructuur: Fiscale Entiteiten - Fraudebestrijding (PPT, 74 KB)
 Organisatiestructuur: Patrimonium documentatie - Rechtszekerheid (PPT, 92 KB)

Brochures N1
 Thesaurie (PDF, 667.27 KB)
Brochure rond de laatste stand van zaken van Coperfin bij de administratie van de Thesaurie.
 Algemeen Secretariaat (PDF, 304.58 KB)
Brochure rond de laatste stand van zaken van Coperfin bij de Algemeen Secretariaat.
 Patrimoniumdocumentatie (PDF, 418.35 KB)
Brochure rond de laatste stand van zaken van Coperfin bij de Patrimoniumdocumentatie.
 ManagementPlan (PDF, 1.22 MB)
Brochure die een overzicht van het Managementplan van de voorzitter van de FOD Financiën weergeeft.
 Belasting en Invordering (PDF, 249.87 KB)
Brochure rond de laatste stand van zaken van Coperfin bij de administratie Belastingen en Invordering met onder andere de voorstelling van haar nieuwe managers N-1 en N-2.

Infopakketten
 Infopakket BBI (PDF, 151.43 KB)
 Infopakket AOIF (PDF, 220.03 KB)
 Infopakket Douane (PDF, 201.75 KB)
 Infopakket AINV (PDF, 185.51 KB)
 Infopakket AKRED (PDF, 192.56 KB)
 Infopakket Andere (PDF, 122.73 KB)

Cartoon
 Cartoon voor de Administratie der douane en accijnzen. (PDF, 158.87 KB)
 Cartoon voor de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. (PDF, 139.62 KB)
Hierin wordt de nadruk gelegd op de klantvriendelijkheid naar de burger toe.
 Cartoon voor de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen. (PDF, 171.65 KB)
 Cartoon voor de Administratie van de invordering. (PDF, 145.08 KB)
 Cartoon voor de Administratie van de bijzondere belastinginspectie. (PDF, 165.07 KB)

Andere
 Boodschap van de nieuwe voorzitter Jean-Claude Laes. (PDF, 30.56 KB)
 Het CV van de heer Jean-Claude Laes, voorzitter van de FOD Financiën, benoemd op 31 mei 2002. (PDF, 55.06 KB)
 Management plan en operationeel plan van onze Voorzitter, de heer LAES. (PDF, 456.01 KB)
 Een antwoord op vaak gestelde vragen in het kader van Coperfin op basis van de informatie die wij op dit moment ter beschikking hebben. (DOC, 206.5 KB)
 Netwerk P&O - Definitie VTE's (PPT, 87 KB)
Het document 'Definitie indirecte inzet'. Dit geeft de definitie van indirecte inzet die gehanteerd is.
 De weerhouden Quick Wins evenals hun selectie- en invoeringsmethode. (PPT, 120 KB)
 Het lexicon geeft een verklaring voor termen die vaak voorkomen in het kader van Coperfin. Deze versie werd uitgebreid met ICT-specifieke termen. (XLS, 68.5 KB)
 De eindpresentatie van de resultaten van de enquête die werd uitgevoerd bij de burgers. Hierin werd er gepeild naar hun tevredenheid over de diensten van Financiën en naar hun verwachtingen hieromtrent. (PPT, 573 KB)

CoperfinFlash
 Uitgave nr 1 (PDF, 90.7 KB)
blz. 1 : Coperfin : wat, wie, hoe ?
blz. 2 : Copernicus bij Financiën, nu en de volgende 10 maanden
blz. 3 : Uw collega's over Copernicus bij Financiën
blz. 4 : De stuurgroep beslist !
 Uitgave nr 2 (PDF, 87.48 KB)
blz. 1 : Waar staat Coperfin nu ? Meer dan 60 lokale communicatoren versterken Coperfin
blz. 2 : AOIF en Coperfin Lezersvragen
blz. 3 : Uw collega's over Coperfin
blz. 4 : De naam van de BPR "Risicoanalyse" verandert. De stuurgroep beslist!
 Uitgave nr 3 (PDF, 146.93 KB)
blz. 1 : Resto-Info Bezoek de Coperfinwebsite
blz. 2 : De eerste steen van onze toekomst is gelegd ! Strategische principes "Particulieren"
blz. 3 : Strategische principes "Opmetingen en Waarderingen"
blz. 4 : Reportage Resto-Info
 Uitgave nr 4 (PDF, 151.49 KB)
blz. 1 : Coperfin wordt concreter met de dag !
blz. 2-3 : De processen; De vernieuwingen
blz. 4 : De collega's aan het woord
 Uitgave nr 5 (PDF, 406.12 KB)
Coperfin op bezoek … een campagne zoals nooit tevoren !
 Uitgave nr 6 (PDF, 142.35 KB)
blz. 1 : We hebben de nodige budgetten
blz. 2-3 : Quick Wins of snelle verbeteringen. Wat is er veranderd ?
blz. 4 : De nieuwe lonen en loopbanen
 Uitgave nr 7 (PDF, 562.71 KB)
Verslag van de operatie Coperfin op bezoek
De nieuwe N-1's van Patrimoniumdocumentatie en de Thesaurie
 Uitgave nr 8 (PDF, 126.73 KB)
Een bijna voltallige (en vrouwelijk) team …
 Uitgave nr 9 (PDF, 886.81 KB)
Resultaten van Coperfin 2
 Uitgave nr 10 (PDF, 1.51 MB)
blz. 2 : De BPR van de algemene administratie van de Thesaurie
blz. 3 : Dialoog rond de BPR Thesaurie
blz. 5 : We hebben een Directeur ICT
blz. 6 : De ontwikkelcirkels
blz. 8 : Risicobeheer : een goed gevuld programma