Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Documenten Coperfin 1

Documenten van Coperfin1

De eerste fase van de Coperfinhervorming, gestart in september 2001, had betrekking op de toekomstige lijndiensten van de Algemene Administraties Belastingen & Invordering en Patrimoniumdocumentatie. Deze fase bestond uit verschillende projecten die werden onderverdeeld in generieke programma’s, functionele programma’s en netwerken. Deze projecten moesten het geheel bepalen van de veranderingen nodig op het vlak van personeel, informaticamiddelen en werkmethodes, om een betere werkomgeving te creëren voor de ambtenaren en een betere dienstverlening aan te bieden aan de burgers.

We doelen hier op de beroemde BPR’s of "Business Process Reengineering". Deze BPR’s functioneerden goed omwille van het feit dat de werkgroepen werden samengesteld uit zowel ambtenaren van de binnen- als de buitendiensten.

Na afloop van hun werkzaamheden, hebben deze BPR-werkgroepen concrete verbeteringen voorgesteld voor de procedures en de werkmethodes van de fiscale entiteiten van Financiën. Deze voorstellen werden gebundeld en afgewerkt in verschillende documenten: de eindrapporten van Coperfin1. Op 19 Juli 2002, de officiële einddatum van Coperfin1, werden deze rapporten overhandigd aan de Minister Van Financiën de Heer Didier Reynders. Deze rapporten bevatten met andere woorden de voorstellen die als basis moeten dienen om Coperfin tot stand te brengen.

De hergroepering van de voorstellen van de BPR-werkgroepen gebeurde rond verschillende aspecten van de modernisering van de FOD Financiën. Deze hergroepering heeft volgende documenten doen ontstaan:

  • het Procesboek
  • het Organisatieboek
  • het Functieboek
  • het ITC boek
  • het Realisatieboek.

Er werden ook een aantal meer synthetische documenten op punt gesteld die de verschillende aspecten van Coperfin bestrijken. Het betreft het Managementplan en het Operationeel plan van de Voorzitter van de FOD Financiën, een reeks informatiebrochures die een samenvatting van de verschillende finale rapporten per administratie bevatten, alsook een korte voorstelling van Coperfin en de context van Coperfin.

Veel leesgenot.

Bedrijf Datum Titel
FOD Financiën / Accenture Juli 2002  Procesboek (DOC, 1.7 MB)
FOD Financiën / KPMG Juli 2002  Organisatieboek : Deel 1 - Organisatiestructuur (PPS, 1.91 MB)
FOD Financiën / KPMG Juli 2002  Organisatieboek : Deel 2 - Personeelsinzet (PPS, 378.5 KB)
FOD Financiën / KPMG Juli 2002  Functieboek (PPS, 1.58 MB)
FOD Financiën / Accenture Juli 2002  ICT Boek (PDF, 4.42 MB)
FOD Financiën Juni 2002  Realisatieboek : Deel 1 - Overzicht realisatieplanning Coperfin en insteek Programmamanagementstructuur (PDF, 857.33 KB)
FOD Financiën Juni 2002  Realisatieboek : Deel 2 - Bijlagen - Insteek Realisatiefiches Coperfinthema's (PDF, 2.73 MB)
FOD Financiën April 2002  Lexicon (PDF, 89.21 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Management plan en het Operationeel plan (PDF, 455.94 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Toelichting bij projectorganisatie Coperfin 1 (PPS, 582 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Synthese (PDF, 74.69 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Infopakket BBI (PDF, 151.43 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Infopakket AOIF (PDF, 220.03 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Infopakket Douane (PDF, 201.75 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Infopakket AINV (PDF, 185.51 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Infopakket AKRED (PDF, 192.56 KB)
FOD Financiën Juni 2003  Infopakket Andere (PDF, 122.73 KB)