Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Congresstraat 12-14
1000 Brussel

                                                                                                                             
02 220 52 11

www.fsma.be

 
De FSMA staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen, de erkenning van en het toezicht op bepaalde categorieën financiële instellingen, de naleving van gedragsregels door de financiële bemiddelaars en de commercialisatie van de beleggingsproducten voor het grote publiek en het zgn. sociaal toezicht op de aanvullende pensioenen. De wetgever heeft de FSMA ook opgelegd een bijdrage te leveren aan de financiële vorming van de spaarders en de beleggers.