Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Commissie belast met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten

Commissie belast met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten

North Galaxy
Koning Albert II-laan 33, bus 25
1030 Brussel

Contact:

Mevr. Dorothy Cleynhens  
02 576 39 34
mailbox dorothy.cleynhens@minfin.fed.be


De commissie is onder meer belast met de schatting van kunstwerken voor de toepassing van sommige fiscale wetten. Zij is samengesteld uit elf leden die door de minister van Financiën zijn benoemd.