Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken

Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB)

Contactpunt regularisaties

Wetstraat 24
1000 Brussel

                                                                                                                             
02 579 38 00
mailbox dvbsda@minfin.fed.be

www.ruling.be


De Dienst Voorafgaande Beslissingen geeft aan elke belastingplichtige de mogelijkheid om van de FOD Financiën op voorhand een standpunt te krijgen over de fiscale gevolgen van een verrichting of situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.