Fiscale Bemiddelingsdienst

Fiscale Bemiddelingsdienst

North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 bus 46
1030 Brussel

                                                                                                                             
telefoon +32 (0) 257 623 60 of +32 (0) 257 980 57

mailbox fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be 

www.fiscalebemiddeling.be


De Fiscale Bemiddelingsdienst kan, op vraag van een belastingbetaler, tussenkomen bij een blijvend geschil met de FOD Financiën.