Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscale Bemiddelingsdienst

Fiscale Bemiddelingsdienst

De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft, naast de bemiddeling in fiscale geschillen, sinds 1 januari 2019 ook de bevoegdheid om te beslissen over de kwijtschelding of de vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes. Hierdoor dient de organisatie van de bemiddelingsdienst opgesplitst te worden in twee delen, enerzijds de “Fiscale Bemiddeling” en anderzijds de “Cel administratieve sancties”.

Afdeling Fiscale bemiddeling :
North Galaxy B25
Koning Albert II-laan 33 bus 046
1030 Brussel
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
 

De Fiscale Bemiddelingsdienst kan tussenkomen in geval van een blijvend geschil met de federale belastingadministratie

Let op:

  • Voor inkomstenbelastingen is dit NA het indienen van een bezwaar of verzoek tot ambtshalve ontheffing (zie pag. 2 van uw aanslagbiljet).
  • Voor betalingsproblemen is dit NA weigering van een afbetalingsplan dat u voorstelde aan één van de infocenters. (lijst)

Cel administratieve sancties :
North Galaxy B25
Koning Albert II-laan 33 bus 047
1030 Brussel
cel.administratievesancties@minfin.fed.be 
 

Bij de Cel administratieve sancties (CAS) kan u -op basis van de Wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de Fiscale Bemiddelingsdienst- een verzoek indienen voor de behandeling van en de beslissing over de verzoekschriften om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen en administratieve boetes inzake inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten en taksen.

Let op :

  • Er kan slechts een verzoek tot kwijtschelding of vermindering worden ingediend wanneer u geen bezwaarschrift meer kan indienen en alle mogelijke rechtsmiddelen uitgeput zijn.
  • Bovendien is de CAS enkel bevoegd voor administratieve boetes inzake de inkomstenbelastingen, de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse rechten en taksen. De CAS behandelt dus geen verzoekschriften inzake boetes betreffende andere materies zoals BTW of andere belastingen.