Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Milieubeheer

Naast zijn verschillende opdrachten draagt de FOD Financiën ook bij tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. We zijn niet alleen een belangrijke socio-economische speler maar wij willen ook onze milieuverantwoordelijkheid opnemen.

En dat is een project op zich. Het heeft zijn eerste vruchten afgeworpen op 10 februari 2015 met het verkrijgen van het label ‘Ecodynamische onderneming’ voor het North Galaxy - gebouw in Brussel. Dat heeft er ons toe aangezet om op hetzelfde pad verder te gaan.

Ons Directiecomité heeft zich proactief geëngageerd om onze milieu-impact te verbeteren via de toepassing van een  Milieubeleid (PDF, 1.61 MB). Dat beleid definieert voor onze organisatie een duidelijk engagement met doelstellingen waarin diverse actoren elk hun rol moeten spelen.

Overeenkomstig het milieubeleid heeft de FOD Financiën doelstellingen geformuleerd voor alle voor de organisatie relevante  milieuaspecten (PDF, 2.28 MB)

Zij werden door de betrokken diensten vastgelegd en dat in overleg met de milieucoördinator en nadien door de EMAS-stuurgroep gevalideerd. Daarna werden ze in een actieprogramma gegoten voor een periode van 3 jaar, van 2018 tot 2020.

In een eerste fase zal de FOD Financiën zijn milieubeleid uitvoeren in vier gebouwen: vooreerst North Galaxy (Brussel) en vervolgens de Finance Tower (Brussel), het Noordster-gebouw in Vlaanderen (Antwerpen) en de RAC-toren in Luik in het Waalse Gewest.

Elk lid van onze FOD moet zich daarbij aansluiten en er volgens zijn mogelijkheden aan deelnemen.