Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De Academie van de Stafdienst P&O van de FOD Financiën

De Academie van de Stafdienst P&O coördineert de technische en generieke opleidingen voor de medewerkers van de FOD Financiën, en ondersteunt de interne lesgevers door hen de nodige tools te bezorgen en door hen te coachen.

De Academie draagt vanuit 5 campussen (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik) op die manier bij aan het kennisbeheer van de organisatie.