Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

De Academie van de Stafdienst P&O van de FOD Financiën

De Academie van de Stafdienst P&O coördineert de technische en generieke opleidingen voor de medewerkers van de FOD Financiën, en ondersteunt de interne lesgevers door hen de nodige tools te bezorgen en door hen te coachen.

De Academie draagt vanuit 5 campussen (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik) op die manier bij aan het kennisbeheer van de organisatie.