Jaarverslag 2015

Als we kijken naar de opleidingsinspanning (het aantal dagen opleiding per VTE), zien we dat onze uitstekende cijfers ons systematisch boven het gemiddelde van de federale overheidsdiensten plaatsen, en in 2015 zelfs het dubbele daarvan bedragen (4,37 dagen tegenover 2,21). Ook bij de vergelijking met de private sector scoort onze organisatie heel goed. Uit een benchmark bij 25 grote ondernemingen uit verschillende activiteitensectoren (IKEA , ING, KBC Groep, BNP Paribas Fortis, Groep Delhaize, Bpost, enz…), blijkt dat inzake het criterium “gemiddeld aantal uren opleiding per medewerker” voor 2015 onze organisatie de vierde positie bekleedt, net achter Deloitte consulting, Ikea België en Engie! 

 

Maar, naast de doeltreffendheid blijft ook efficiëntie als doelstelling belangrijk. In de loop van de voorbije jaren en sedert de oprichting van de Academie is het opleidingsaanbod verhoudingsgewijs niet gedaald, en dit ondanks de vele beperkingen (op het toegekende budget, op het aantal permanente en occasionele interne lesgevers, en op het administratief personeel voor de opleidingen).  Wat de kwaliteit van de (interne en externe) opleidingen betreft, heeft de Academie online tevredenheidsenquêtes ingevoerd voor een snelle en systematische monitoring van de opleidingen om snel te kunnen reageren bij een eventueel gebrek aan kwaliteit.