Personeelsmiddelen in 2017

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2017)

Algemene administraties A B C D Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 582 1144 1084 429 3239
AA Patrimoniumdocumentatie 656 1373 1495 472 3996
AA Fiscaliteit 3053 2742 1868 511 8174
AA Bijzondere Belastinginspectie 439 144 38 12 633
AA Inning en Invordering 744 928 1114 209 2995
AA Thesaurie 84 46 46 5 181
Totaal per niveau 5558 6377 5645 1638 19218

 

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2017)

Stafdiensten A B C D Andere Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 76 27 13 8   124
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 120 25 16 7   168
SD ICT 177 201 36 10   424
SD Personeel en Organisatie 219 170 115 32   536
SD Logistiek 62 103 231 203   599
Totaal per niveau 654 526 411 260   1851

 

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2017)

Diensten van de Voorzitter A B C D Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 3 2     5
Strategische coordinatie en Communicatie 55 9 7   71
Entreprise Architecture 4       4
Multikanaal dienstverlening 13 30 34 3 80
Duurzame Ontwikkeling 7       7
Interne Audit 2       2
Dienst voor het Toezicht 5 7 1   13
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 11 9     20
Centrale Rechtskundige Dienst 8 1     9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomité 9 1 4 1 15
Privacy          
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 1 1     2
Totaal per niveau  122 63 46 4 235

 

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2017)

Autonome diensten A B C D Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 31 7 4   42
Voorafgaande beslissingen 84 9 13   106
Totaal per niveau 115 16 17   148

 

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2017)

Algemene administraties Statutairen Contractuelen Hypotheken Rosetta Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 3042 194   3 3239
AA Patrimoniumdocumentatie 3309 593 51 43 3996
AA Fiscaliteit 7612 516   46 8174
AA Bijzondere belastinginspectie 628 5     633
AA Inning en Invordering 2641 285   69 2995
AA Thesaurie 164 17     181
Totaal per statut 17396 1610 51 161 19218

 

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2017)

Stafdiensten Statutairen Contractuelen Rosetta Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 110 14   124
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 156 12   168
SD ICT 385 39   424
SD Personeel en Organisatie 469 52 15 536
SD Logistiek 416 145 38 599
Totaal per statut 1536 262 53 1851

 

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2017)

Diensten van de Voorzitter Statutairen Contractuelen Rosetta Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 5 0 0 5
Strategische coordinatie en Communicatie 67 3 1 71
Entreprise Architecture 4     4
Multikanaal dienstverlening 65 15   80
Interne Audit 2     2
Dienst voor het Toezicht 13     13
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 16 4   20
Centrale Rechtskundige Dienst 9     9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite 11 3 1 15
Privacy        
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 2     2
Totaal per statuut 206 27 2 235

 

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2017)

Autonome diensten Statutaires Contractuels Rosetta Totaal per dienst
Fiscale bemiddelingsdienst 42     42
Voorafgaande beslissingen 103 3   106
Totaal per statuut 145 3   148

 

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2017)

Algemene administraties <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 1 386 711 713 1245 183 3239
AA Patrimoniumdocumentatie 5 456 879 1031 1356 269 3996
AA Fiscaliteit   574 1242 2354 3386 618 8174
AA Bijzondere Belastinginspectie   80 183 171 166 33 633
AA Inning en Invordering 10 269 590 686 1261 179 2995
AA Thesaurie   27 46 22 70 16 181
Totaal per leeftijd 16 1792 3651 4977 7484 1298 19218

 

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2017)

Stafdiensten <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole   15 32 38 36 3 124
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning   27 44 36 43 18 168
SD ICT   22 121 127 135 19 424
SD Personeel en Organisatie   58 125 119 200 34 536
SD Logistiek 4 53 107 133 268 34 599
Totaal per leeftijd 4 175 429 453 682 108 1851

 

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2017)

Diensten van de Voorzitter <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen   1     3 1 5
Strategische coordinatie en Communicatie   15 30 10 16   71
Entreprise Architecture     1 2 1   4
Multikanaal dienstverlening   2 28 29 16 5 80
Duurzame Ontwikkeling     1 2 4   7
Interne Audit         1 1 2
Dienst voor het Toezicht    3   5 5   13
Interne dienst preventie en bescherming op het werk   3 4 7 6   20
Centrale Rechtskundige Dienst     2 3 3 1 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite     1 3 3 5 3 15
Privacy              
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit         2   2
Totaal per leeftijd   25 69 65 65 11 235

 

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2017)

Autonome diensten <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst     6 14 17 5 42
Voorafgaande beslissingen   6 26 40 28 6 106
Totaal per leeftijd   6 32 54 45 11 148

 

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2017)

Algemene administraties NL FR D Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 2249 953 37 3239
AA Patrimoniumdocumentatie 2170 1792 34 3996
AA Fiscaliteit 4681 3420 73 8174
AA Bijzondere Belastinginspectie 375 258   633
AA Inning en Invordering 1396 1572 27 2995
AA Thesaurie 87 94   181
Totaal per taalrol 10958 8089 171 19218

 

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2017)

Stafdiensten NL FR D Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 70 54   124
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 79 89   168
SD ICT 188 236   424
SD Personeel en Organisatie 296 240   536
SD Logistiek 333 259 7 599
Totaal per taalrol 966 878 7 1851

 

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2017)

Diensten van de Voorzitter NL FR D Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 3 2   5
Strategische coordinatie en Communicatie 35 36   71
Entreprise Architecture 2 2   4
Multikanaal dienstverlening 33 47   80
Duurzame Ontwikkeling3 3 4   7
Interne Audit 2     2
Dienst voor het Toezicht  5 8   13
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 8 12   20
Centrale Rechtskundige Dienst 5 4   9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite   9 6   15
Privacy        
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit   2   2
Totaal per taalrol 107 128   235

 

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2017)

Autonome diensten NL FR D Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 24 18   42
Voorafgaande beslissingen 65 41   106
Totaal per taalrol 89 59   148
 

Archief

582