Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personeelsmiddelen in 2018

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2018)

Algemene administraties E-Gov A B C D M Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 609 1150 983 385 1 3128
AA Patrimoniumdocumentatie 717 1426 1281 434 5 3863
AA Fiscaliteit 3085 2801 1623 444 3 7956
AA Bijzondere Belastinginspectie 441 132 30 11 1 615
AA Inning en Invordering 721 984 963 186 1 2855
AA Thesaurie 89 40 34 3 1 167
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 1 125 25 13 3 1 168
Totaal per niveau 1 5787 6558 4927 1466 13 18752

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2018)

Stafdiensten E-Gov A B C D M Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 78 32 9 8 1 128
SD ICT 12 201 242 104 59 1 619
SD Personeel en Organisatie 142 149 83 18 392
SD Logistiek 54 83 166 139 442
Totaal per niveau 12 475 506 362 224 2 1581

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2018)

Diensten van de Voorzitter A B C D M Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 1 1 2
Strategische coordinatie en Communicatie 58 9 4 71
Entreprise Architecture 3 3
Multikanaal dienstverlening 15 34 33 2 84
Duurzame Ontwikkeling 7 7
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 11 10 21
Centrale Rechtskundige Dienst 8 1 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomité 15 3 3 1 1 23
Privacy 4 4 8
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 1 1 2
Dienst Vertalingen 14 7 2 23
Totaal per niveau  137 69 42 4 1 253

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER NIVEAU (TOESTAND OP 31.12.2018)

Autonome diensten A B C D Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 33 11 5 49
Voorafgaande beslissingen 83 8 13 104
Totaal per niveau 116 19 18 153

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2018)

Algemene administraties Statutairen Contractuelen Hypotheken Rosetta Stagiairs Managers Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 2808 187 12 120 1 3128
AA Patrimoniumdocumentatie 3137 547 47 12 115 5 3863
AA Fiscaliteit 7131 497 62 263 3 7956
AA Bijzondere belastinginspectie 594 5 15 1 615
AA Inning en Invordering 2462 274 25 93 1 2855
AA Thesaurie 142 14 1 9 1 167
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 145 11 2 9 1 168
Totaal per statut 16419 1535 47 114 624 13 18752

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2018)

Stafdiensten Statutairen Contractuelen Hypotheken Rosetta Stagiairs Managers Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 105 15 7 1 128
SD ICT 508 75 9 26 1 619
SD Personeel en Organisatie 332 37 5 18 392
SD Logistiek 323 110 1 2 6 442
Totaal per statut 1268 237 1 16 57 2 1581

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2018)

Diensten van de Voorzitter Statutairen Contractuelen Rosetta Stagiairs Managers Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 2 2
Strategische coordinatie en Communicatie 65 3 3 71
Entreprise Architecture 3 3
Multikanaal dienstverlening 68 14 2 84
Duurzame ontwikkeling 6 1 7
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 16 4 1 21
Centrale Rechtskundige Dienst 8 1 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite 17 2 1 2 1 23
Privacy 7 1 8
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 2 2
Dienst Vertalingen 18 4 1 23
Totaal per statuut 212 30 1 9 1 253

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER STATUUT (TOESTAND OP 31.12.2018)

Autonome diensten Statutaires Contractuels Totaal per dienst
Fiscale bemiddelingsdienst 48 1 49
Voorafgaande beslissingen 102 2 104
Totaal per statuut 150 3 153

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2018)

Algemene administraties <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 1 357 761 708 1093 206 2 3128
AA Patrimoniumdocumentatie 375 930 991 1292 274 1 3863
AA Fiscaliteit

603

1280 2234 3181 658 7956
AA Bijzondere Belastinginspectie 62 188 169 163 33 615
AA Inning en Invordering 1 218 613 660 1164 199 2855
AA Thesaurie 27 46 20 65 9 167
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 23 50 39 44 12 168
Totaal per leeftijd 2 1665 3868 4821 7002 1391 3 18752

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2018)

Stafdiensten 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 18 29 36 42 3 128
SD ICT 40 156 165 226 32 619
SD Personeel en Organisatie 28 102 80 150 30 2 392
SD Logistiek 20 75 104 208 34 1 442
Totaal per leeftijd 106 362 385 626 99 3 1581

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2018)

Diensten van de Voorzitter 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 1 1 2
Strategische coordinatie en Communicatie 10 30 16 15 71
Entreprise Architecture 1 2 3
Multikanaal dienstverlening 3 27 28 19 7 84
Duurzame Ontwikkeling 1 3 3 7
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 2 6 4 8 1 21
Centrale Rechtskundige Dienst 2 1 6 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite   2 6 4 7 4 23
Privacy 1 1 2 4 8
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 2 2
Dienst Vertalingen 2 9 3 5 4 23
Totaal per leeftijd 21 82 62 72 16 253

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER LEEFTIJD (TOESTAND OP 31.12.2018)

Autonome diensten 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 1 6 16 20 6 49
Voorafgaande beslissingen 2 27 40 28 7 104
Totaal per leeftijd 3 33 56 48 13 153

PERSONEEL: OPDELING PER ALGEMENE ADMINISTRATIE EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2018)

Algemene administraties NL FR D Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 2197 896 35 3128
AA Patrimoniumdocumentatie 2080 1750 33 3863
AA Fiscaliteit 4641 3248 67 7956
AA Bijzondere Belastinginspectie 364 250 1 615
AA Inning en Invordering 1369 1459 27 2855
AA Thesaurie 86 81 167
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 83 85 168
Totaal per taalrol 10820 7769 163 18752

PERSONEEL: OPDELING PER STAFDIENST EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2018)

Stafdiensten NL FR D Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 74 54 128
SD ICT 282 337 619
SD Personeel en Organisatie 209 183 392
SD Logistiek 258 181 3 442
Totaal per taalrol 823 755 3 1581

PERSONEEL: OPDELING PER DIENST VAN DE VOORZITTER EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2018)

Diensten van de Voorzitter NL FR D Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 1 1 2
Strategische coordinatie en Communicatie 34 37 71
Entreprise Architecture 2 1 3
Multikanaal dienstverlening 37 47 84
Duurzame Ontwikkeling3 4 3 7
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 9 12 21
Centrale Rechtskundige Dienst 4 5 9
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite   15 8 23
Privacy 4 4 8
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 2 2
Dienst Vertalingen 8 10 5 23
Totaal per taalrol 118 130 5 253

PERSONEEL: OPDELING PER AUTONOME DIENSTEN EN PER TAALROL (TOESTAND OP 31.12.2018)

Autonome diensten NL FR D Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 27 22 49
Voorafgaande beslissingen 60 44 104
Totaal per taalrol 87 66 153