Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personeelsmiddelen in 2020

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER NIVEAU (toestand op 31.12.2020)

Algemene administraties A B C D EGov Man Totaal

AA Bijzondere Belastinginspectie

467 113 23 8 0 1 612

AA Douane en Accijnzen

690 1281 1040 312 0 1 3324

AA Fiscaliteit

3254 2654 1356 337 0 3 7604

AA Inning en Invordering

778 1044 819 130 0 1 2772

AA Patrimoniumdocumentatie

746 1468 1138 333 0 3 3688
AA Thesaurie 94 47 21 0 0 1 163
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 125 32 11 2 1 0 171
Totaal 6154 6639 4408 1122 1 10 18334

Diensten A B   C   D Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 137 119 191 123 570
SD ICT 204 223 105 52 59 1 644
SD Personeel en Organisatie 162 164 89 17 1 433
Diensten van de Voorzitter 134 78 72 3 1 288
Autonome diensten 125 25 17 167
Totaal 762 609 474 195 59 3 2102

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER STATUUT (toestand op 31.12.2020)

Algemene administraties Contractuelen Managers Rosetta's Stagiairs  Statutairen  Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 4 1 12 12 583 612
AA Douane en Accijnzen 167 1 38 154 2964 3324
AA Fiscaliteit 454 3 114 179 6854 7604
AA Inning en Invordering 246 1 86 109 2330 2772
AA Patrimoniumdocumentatie 500 3 68 128 2989 3688
AA Thesaurie 11 1 17 18 116 163
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 7 9 155 171
Totaal 1389 10 335 609 15991 18334

Diensten Contractuelen Managers   Rosetta's Stagiairs  Statutairen  Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 110 38 8 414 570
SD ICT 102 1 44 11 486 644
SD Personeel en Organisatie 43 1 17 15 357 433
Diensten van de Voorzitter 25 1 46 9 207 288
Autonome diensten 2 165 167
Totaal 282 3 145 43 1629 2102

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER LEEFTIJD (toestand op 31.12.2020)

Algemene administraties 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 58 198 153 165 38 612
AA Douane en Accijnzen 6 469 927 785 909 228 3324
AA Fiscaliteit 722 1281 1788 2919 894 7604
AA Inning en Invordering 2 276 637 598 992 267 2772
AA Patrimoniumdocumentatie 358 896 896 1217 321 3688
AA Thesaurie 45 44 23 40 11 163
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 26 48 33 42 22 171
Totaal 8 1954 4031 4276 6284 1781 18334

Diensten 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 3 57 109 121 231 49 570
SD ICT 2 83 134 151 213 61 644
SD Personeel en Organisatie 2 51 119 102 134 25 433
Diensten van de Voorzitter 2 53 84 57 69 23 288
Autonome diensten 4 31 50 66 16 167
Totaal 9 248 477 481 713 174 2102

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER TAALROL (toestand op 31.12.2020)

Algemene administraties FR D NL Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 237 3 372 612
AA Douane en Accijnzen 935 36 2353 3324
AA Fiscaliteit 3106 59 4439 7604
AA Inning en Invordering 1430 25 1317 2772
AA Patrimoniumdocumentatie 1664 29 1995 3688
AA Thesaurie 89 74 163
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 87 84 171
Totaal 7548 152 10634 18334

Diensten FR D NL Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 246 3 321 570
SD ICT 343 301 644
SD Personeel en Organisatie 209 224 433
Diensten van de Voorzitter 151 5 132 288
Autonome diensten 74 93 167
Totaal 1023 8 1071 2102