Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personeelsmiddelen in 2021

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER NIVEAU (toestand op 31.12.2021)

Algemene administraties A B C D Mand Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 477 120 22 7 1 627
AA Douane en Accijnzen 690 1.300 1.063 256 2 3.311
AA Fiscaliteit 3.254 2.742 1.141 266 3 7.406
AA Inning en Invordering 809 1.121 791 112 2 2.835
AA Patrimoniumdocumentatie 725 1.608 1.086 289 3 3.711
AA Thesaurie 98 46 21 0 1 166
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 116 31 11 2 0 160
Totaal 6.169 6.968 4.135 932 12 18.216

Diensten A B   C   D Mand Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 150 113 176 113 1 553
SD ICT 240 329 100 43 1 713
SD Personeel en Organisatie 167 162 95 15 1 440
Diensten van de Voorzitter 136 61 56 3 1 257
Autonome diensten 128 24 16 0 0 168
Totaal 821 689 443 174 4 2.131

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER STATUUT (toestand op 31.12.2021)

Algemene administraties Contractuelen Managers Rosetta's Stagiairs  Statutairen  Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 4 1 4 28 590 627
AA Douane en Accijnzen 161 2 56 154 2.938 3.311
AA Fiscaliteit 431 3 142 390 6.440 7.406
AA Inning en Invordering 237 2 221 141 2.234 2.835
AA Patrimoniumdocumentatie 453 3 153 212 2.890 3.711
AA Thesaurie 10 1 12 18 125 166
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 6 0 0 7 147 160
Totaal 1.302 12 588 950 15.364 18.216

Diensten Contractuelen Managers   Rosetta's Stagiairs  Statutairen  Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 19 1 38 8 414 553
SD ICT 102 1 45 23 455 713
SD Personeel en Organisatie 43 1 23 22 351 440
Diensten van de Voorzitter 19 1 40 10 187 257
Autonome diensten 2 0 0 0 166 168
Totaal 355 4 153 65 1.554 2.131

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER LEEFTIJD (toestand op 31.12.2021)

Algemene administraties 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 46 208 149 184 40 627
AA Douane en Accijnzen 4 484 953 787 843 240 3.311
AA Fiscaliteit 0 812 1.319 1.576 2.816 883 7.406
AA Inning en Invordering 17 434 633 595 885 271 2.835
AA Patrimoniumdocumentatie 10 421 897 899 1.167 317 3.711
AA Thesaurie 0 46 43 25 39 13 166
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 0 24 47 29 43 17 160
Totaal 31 2.267 4.100 4.060 5.977 1.781 18.216

Diensten 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 1 65 110 105 215 57 553
SD ICT 0 118 159 151 216 69 713
SD Personeel en Organisatie 2 61 120 108 123 26 440
Diensten van de Voorzitter 2 49 70 51 63 22 257
Autonome diensten 0 2 25 44 80 17 168
Totaal 5 295 484 459 697 191 2.131

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER TAALROL (toestand op 31.12.2021)

Algemene administraties FR D NL Totaal
AA Bijzondere Belastinginspectie 241 2 384 627
AA Douane en Accijnzen 967 36 2.308 3.311
AA Fiscaliteit 3.076 57 4.273 7.406
AA Inning en Invordering 1.455 21 1.359 2.835
AA Patrimoniumdocumentatie 1.723 29 1.959 3.711
AA Thesaurie 87 0 79 166
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 81 0 79 160
Totaal 7.630 145 10.441 18.216

Diensten FR D NL Totaal
SD Begroting en Beheerscontrole 236 3 314 553
SD ICT 373 0 340 713
SD Personeel en Organisatie 221 0 219 440
Diensten van de Voorzitter 135 9 113 257
Autonome diensten 76 0 92 168
Totaal 1.041 12 1.078 2.131