Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personeelsmiddelen in 2023

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER NIVEAU (toestand op 31.12.2023)

Algemene administraties A1 A2 A3 A4 A5 B C D Ext Mand Totaal
AA Fiscaliteit 1.429 1.272 772 123 1 2.676 824 187 0 3 7.287
AA Douane en Accijnzen 431 174 160 24 1 1.219 1.016 198 1 3 3.227
AA Inning en Invordering 441 243 169 23 0 1.028 705 83 0 3 2695
AA Bijzondere Belastinginspectie 227 215 119 15 1 100 20 7 0 1 705
AA Patrimoniumdocumentatie 459 188 152 31 0 1.492 949 256 0 4 3.531
AA Thesaurie 55 38 24 5 0 58 13 0 0 1 194
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 35 53 28 13 0 29 11 4 0 2 175
Totaal 3.077 2.183 1.424 234 3 6.602 3538 735 1 17 17.814

Diensten A1 A2 A3 A4 A5 B   C   D Ext Ext-A Mand Totaal
Diensten van de Voorzitter 94 48 23 5 1 57 38 3 0 1 1 271
SD Personeel en Organisatie 115 66 18 1 0 150 77 14 0 0 0 441
SD Begroting en Beheerscontrole 72 46 27 9 1 97 144 467 0 1 1 865
SD ICT 77 114 27 12 1 400 116 33 1 51 1 833
Autonome diensten 17 53 58 4 0 18 16 0 0 0 166
Totaal 375 327 153 31 3 722 391 517 1 53 3 2.576

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER STATUUT (toestand op 31.12.2023)

Algemene administraties Aux Contractuelen Externen Mandatarissen Rosetta's Stagiairs  Statutairen  Totaal
AA Fiscaliteit 0 411 0 3 49 437 6.387 7.287
AA Douane en Accijnzen 0 153 1 3 54 169 2.847 3.227
AA Inning en Invordering 0 256 1 3 156 124 2.155 2.695
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 8 0 1 9 58 629 705
AA Patrimoniumdocumentatie 1 422 0 4 59 133 2.912 3.531
AA Thesaurie 0 15 0 1 14 11 153 194
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 0 9 0 2 2 7 155 175
Totaal 1 1.274 2 17 343 939 15.238 17.814

Diensten AUX Contractuelen Externen Mandatarissen Rosetta's Stagiairs  Statutairen  Totaal
Diensten van de Voorzitter 0 28 0 1 33 10 199 271
SD Personeel en Organisatie 0 42 0 0 19 22 358 441
SD Begroting en Beheerscontrole 350 116 1 1 32 16 349 865
SD ICT 0 50 246 1 62 22 452 833
Autonome diensten 0 3 0 0 0 1 162 166
Totaal 350 239 247 3 146 71 1.520 2.576

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER LEEFTIJD (toestand op 31.12.2023)

Algemene administraties 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal
AA Fiscaliteit 4 874 1.453 1.437 2.710 809 7.287
AA Douane en Accijnzen 5 393 975 833 771 250 3.227
AA Inning en Invordering 11 454 604 585 776 265 2.695
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 77 220 164 194 50 705
AA Patrimoniumdocumentatie 0 330 848 916 1.078 359 3.531
AA Thesaurie 0 57 54 27 37 19 194
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 0 16 47 40 53 19 175
Totaal 20 2.201 4.201 4.002 5.619 1.771 17.814

Diensten 18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Totaal
Diensten van de Voorzitter 0 74 63 55 55 24 0 271
SD Personeel en Organisatie 0 65 115 114 109 38 0 441
SD Begroting en Beheerscontrole 4 66 95 166 380 153 1 865
SD ICT 5 175 182 201 204 66 0 833
Autonome diensten 0 2 25 27 95 17 0 166
Totaal 9 382 480 563 843 298 1 2.576

OPDELING VAN HET PERSONEEL PER TAALROL (toestand op 31.12.2023)

Algemene administraties FR D NL Totaal
AA Fiscaliteit 3.216 57 4.014 7.287
AA Douane en Accijnzen 965 41 2.221 3.227
AA Inning en Invordering 1.468 20 1.207 2.695
AA Bijzondere Belastinginspectie 297 2 406 705
AA Patrimoniumdocumentatie 1.624 27 1.880 3.531
AA Thesaurie 114 0 80 194
AA Beleidsexpertise en -ondersteuning 93 0 82 175
Totaal 7.777 147 9.890 17.814

Diensten FR D NL Totaal
Diensten van de Voorzitter 135 10 126 271
SD Personeel en Organisatie 216 0 225 441
SD Begroting en Beheerscontrole 393 5 467 865
SD ICT 452 0 381 833
Autonome diensten 72 0 94 166
Totaal 1.268 15 1.293 2.576