Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Privacy

De FOD Financiën verwerkt uw persoonsgegevens sinds meerdere jaren al volgens  de bestaande wettelijke bepalingen met  betrekking tot  de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dus ook in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat betekent dit voor u?

  • Technische maatregelen zorgen ervoor dat enkel bevoegde ambtenaren toegang hebben tot uw persoonsgegevens.
  • Er is een afgevaardigde aangesteld die waakt over de bescherming van de gegevens volgens de bepalingen in de verordening.
  • Een mailbox waarop  u uw  vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan stellen, is ter beschikking. (dataprotection@minfin.fed.be(link stuurt een e-mail)).
  • In de verschillende elektronische tools zoals Tax-on-web, cookies, Privacy Policy, enz. zijn de boodschappen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangepast
  • De FOD Financiën verbindt er zich toe om bij elke vaststelling van een   inbreuk in verband met persoonsgegevens de Autoriteit voor de bescherming van de gegevens op de hoogte te brengen (www.privacycommission.be(externe link)).   
  • Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, leest u in het beleid van de FOD Financiën inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Policy).