Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Niet-fiscaal

Wetten

 • Wet van 22 april 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen


  (BS van 12 mei 2016) 
  Deze wet zorgt ervoor om de bankenwet in overeenstemming te brengen met de nieuwe depositobeschermingsregeling. 
  Het gaat om de aanpassing van het systeem voor de bescherming van de Belgische deposito’s zodat de richtlijn correct omgezet wordt. 
   
 • Wet van 3 augustus 2016 tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit 


  (BS van 11 augustus 2016, ed. 2) 
  De bijdrage financiële stabiliteit in de zin van de wet van 28 december 2011 is, samen met andere taksen, vervangen door een enige bankentaks 
   
 • Programmawet (II) van 3 augustus 2016 


  (BS van 16 augustus 2016) 
  Deze wet wijzigt de wet van 19 april 2014 met betrekking tot de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, inzake de institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging. 
   
 • Wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen


  (BS van 30 december 2016) 
  ​Deze wet:  
  • zorgt voor de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2014/91/EU die de Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s), voor wat betreft functies van de depositaris 
  • wijzigt bepaalde punten van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders alsook de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
  • verricht de omzetting van artikel 92 van de Richtlijn 2014/65/EU

 

Koninklijke besluiten 

 

 • Koninklijk besluit van 30 mei 2016 tot vaststelling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme  


  (BS van 1 juni 2016) 
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen. 
   
 • Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme


  (BS van 28 juli 2016) 
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen. 
   
 • Koninklijk besluit van 3 november 2016 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme  


  (BS van 9 november 2016) 
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen. 
   
 • Koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen  


  (BS van 18 november 2016, ed. 2) 
  Dit besluit regelt het statuut van institutionele instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel de collectieve belegging hebben, ook wel gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen of GVBF genoemd. 
   
 • Koninklijk besluit van 21 november 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito’s en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen 


  (BS van 30 november 2016) 
  Het gaat om de aanpassing van het systeem voor de bescherming van de Belgische deposito’s zodat de richtlijn correct omgezet wordt.    
   
 • Koninklijk besluit van 5 december 2016 tot wijziging van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme  


  (BS van 9 december 2016) 
  Resolutie 1373 van 2001 van de Veiligheidsraad van de VN roept alle staten op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of pogen te plegen, of aan het plegen van dergelijke daden deelnemen of de uitvoering ervan vergemakkelijken. In aanvulling op verordening 2580/2001, 881/2002 en het gemeenschappelijk standpunt 931 heeft België stappen ondernomen om een nationale lijst op te stellen. 

Ministeriële besluiten 

 • Ministerieel besluit van 2 maart 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIL (Da’esh), Al Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen


  (BS van 3 maart 2016) 
  De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, diverse sanctieregimes opgesteld tegenover regeringen, personen of entiteiten. De sancties van de VN worden ten uitvoer gelegd op het niveau van de Europese Unie door omzetting van deze sancties in besluiten en verordeningen die een rechtstreekse werking in België hebben. Volgens de aanbevelingen van de financiële actiegroep, Financial Action Task Force, en in afwachting van de omzetting van de sancties van de VN in Europees recht, publiceert de minister van Financiën de bevriezingsmaatregelen zonder verwijl via ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 over de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 
   
 • Ministerieel besluit van 4 maart 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea 


  (BS van 7 maart 2016) 
  De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, diverse sanctieregimes opgesteld tegenover regeringen, personen of entiteiten. De sancties van de VN worden ten uitvoer gelegd op het niveau van de Europese Unie door omzetting van deze sancties in besluiten en verordeningen die een rechtstreekse werking in België hebben. Volgens de aanbevelingen van de financiële actiegroep, Financial Action Task Force, en in afwachting van de omzetting van de sancties van de VN in Europees recht, publiceert de minister van Financiën de bevriezingsmaatregelen zonder verwijl via ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 over de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 
   
 • Ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen   


  (BS van 5 april 2016) 
  De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, diverse sanctieregimes opgesteld tegenover regeringen, personen of entiteiten. De sancties van de VN worden ten uitvoer gelegd op het niveau van de Europese Unie door omzetting van deze sancties in besluiten en verordeningen die een rechtstreekse werking in België hebben. Volgens de aanbevelingen van de financiële actiegroep, Financial Action Task Force, en in afwachting van de omzetting van de sancties van de VN in Europees recht, publiceert de minister van Financiën de bevriezingsmaatregelen zonder verwijl via ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 over de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 21 april 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen 


  (BS van 26 april 2016) 
  De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, diverse sanctieregimes opgesteld tegenover regeringen, personen of entiteiten. De sancties van de VN worden ten uitvoer gelegd op het niveau van de Europese Unie door omzetting van deze sancties in besluiten en verordeningen die een rechtstreekse werking in België hebben. Volgens de aanbevelingen van de financiële actiegroep, Financial Action Task Force, en in afwachting van de omzetting van de sancties van de VN in Europees recht, publiceert de minister van Financiën de bevriezingsmaatregelen zonder verwijl via ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 over de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 
   
 • Ministerieel besluit van 5 augustus 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen 


  (BS van 12 augustus 2016) 
  De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, diverse sanctieregimes opgesteld tegenover regeringen, personen of entiteiten. De sancties van de VN worden ten uitvoer gelegd op het niveau van de Europese Unie door omzetting van deze sancties in besluiten en verordeningen die een rechtstreekse werking in België hebben. Volgens de aanbevelingen van de financiële actiegroep, Financial Action Task Force, en in afwachting van de omzetting van de sancties van de VN in Europees recht, publiceert de minister van Financiën de bevriezingsmaatregelen zonder verwijl via ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 over de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
   
 • Ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea


  (BS van 5 december 2016) 
  De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, diverse sanctieregimes opgesteld tegenover regeringen, personen of entiteiten. De sancties van de VN worden ten uitvoer gelegd op het niveau van de Europese Unie door omzetting van deze sancties in besluiten en verordeningen die een rechtstreekse werking in België hebben. Volgens de aanbevelingen van de financiële actiegroep, Financial Action Task Force, en in afwachting van de omzetting van de sancties van de VN in Europees recht, publiceert de minister van Financiën de bevriezingsmaatregelen zonder verwijl via ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 over de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 
   
 • Ministerieel besluit van 13 december 2016 tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende ISIS (Da’esh), Al-Qaida en daarmee verbonden personen, entiteiten of groeperingen 


  (BS van 16 december 2016) 
  De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft, overeenkomstig hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties, diverse sanctieregimes opgesteld tegenover regeringen, personen of entiteiten. De sancties van de VN worden ten uitvoer gelegd op het niveau van de Europese Unie door omzetting van deze sancties in besluiten en verordeningen die een rechtstreekse werking in België hebben. Volgens de aanbevelingen van de financiële actiegroep, Financial Action Task Force, en in afwachting van de omzetting van de sancties van de VN in Europees recht, publiceert de minister van Financiën de bevriezingsmaatregelen zonder verwijl via ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 over de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.