Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en accijnzen

Douane

Koninklijke besluiten

 • 22.10.2017 - Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Ministeriële besluiten

 • 22.10.2017 - Ministerieel besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Accijnzen

Wetten

 • Programmawet van 25 december 2017 – Titel 4 - Hoofdstuk 6. Accijnzen
  (BS van 29 december 2017)
  In deze wet wordt enerzijds de ad valorem accijns op sigaretten verlaagd en anderzijds de specifieke bijzondere accijnzen op sigaretten en rooktabak verhoogd.
  In deze wet worden ook de accijnzen op frisdranken met toegevoegde suikers of andere zoetstoffen alsook op poeders en siropen ter vervaardiging van dergelijke frisdranken verhoogd. De accijnzen op gearomatiseerde waters zonder toegevoegde suikers of andere zoetstoffen worden evenwel vrijgesteld van deze verhoging.
  Voorts blijft het ‘cliquetsysteem’ van toepassing tot 31 december 2018. De jaarlijkse maximumbedragen waarmee het accijnstarief van diesel mag stijgen evenals de bedragen vanaf dewelke de verlaging van het accijnstarief van benzine in werking zal treden, worden aangepast teneinde de gebudgetteerde meeropbrengsten te behalen. De aanpassing houdt een verhoging in van het maximumbedrag waarmee het accijnstarief van diesel mag stijgen.
  Tenslotte wordt de verhouding van de tariefverlaging van benzine ten opzichte van de tariefverhoging van diesel gewijzigd.
 • Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV van 25 december 2017
  (BS van 29 december 2017)
  In deze wet wordt de bestaande vrijstelling van accijnzen op als motorbrandstof gebruikte koolzaadolie opgeheven naar aanleiding van het aflopen van de steunmaatregel.

Koninklijke besluiten

Er zijn in 2017 geen KB’s gepubliceerd met betrekking tot accijnzen.

Ministeriële besluiten

 • Ministerieel besluit van 29 september 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak
  (BS van 9 oktober 2017)
  Met dit besluit worden de artikelen 24 en 94 geactualiseerd, rekening houdende met de gewijzigde accijnstarieven en met de nieuwe gewogen gemiddelde prijzen voor de verschillende tabaksfabricaten.
  Daarnaast wordt ook een nieuwe versie van bijlage X (gewogen gemiddelde prijs) ingevoegd in het ministerieel besluit, waarbij de op 1 januari 2017 van toepassing zijnde gewogen gemiddelde prijzen van de verschillende tabaksfabricaten worden gepubliceerd.

Officiële berichten

 • Officieel bericht van 13 januari 2017 tot verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49
  In dit bericht wordt de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 verhoogd.
 • Officieel bericht van 13 maart 2017 tot verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49
  In dit bericht wordt de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 verlaagd.
 • Officieel bericht van 13 maart 2017 tot verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49
  In dit bericht wordt de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 verhoogd.
 • Officieel bericht van 22 maart 2017 tot verlaging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49
  In dit bericht wordt de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 verlaagd.
 • Officieel bericht van 22 maart 2017 tot verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49
  In dit bericht wordt de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 verhoogd.