Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en accijnzen

Wet

Wet van 13 september 2018 houdende instemming met de Overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking, betreffende de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld, gedaan te Brussel op 10 maart 2009

Deze wet heeft tot doel België in staat te stellen de Overeenkomst inzake de gecentraliseerde vrijmaking te ratificeren. Deze laatste bepaalt de procedures met betrekking tot de herverdeling van de inningskosten wanneer eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld in geval van gecentraliseerde vrijmaking in de zin van artikel 179 van het douanewetboek van de Unie voor goederen die bij de douane in een lidstaat zijn aangegeven maar in een andere lidstaat fysiek bij de douane worden aangebracht.

Koninklijk besluit

Koninklijk besluit van 18 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast, het koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bijhouden van het stamregister van de douanevertegenwoordigers, van het bewijs van voldoende kennis van de douane-, BTW en accijnsreglementering en van de beroepsmatigheid van de uitoefening van de douanevertegenwoordiging en van het koninklijk besluit van 18 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de in het stamregister van de douane-expediteurs ingeschreven personen mogen worden ingeschreven in het stamregister van de douanevertegenwoordigers

Dit koninklijk besluit brengt taalkundige en formele correcties aan aan de in de titel bedoelde besluiten.

Ministerieel besluit

Ministerieel besluit van 20 februari 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2016 tot vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van het repertorium van de douanevertegenwoordigers, van de afrekening en in verband met de werking van de douanevertegenwoordiging

Dit ministerieel besluit brengt taalkundige en formele correcties aan aan de in de titel bedoelde besluiten.