Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomstenbelastingen - Internationaal

In 2018 in werking getreden verdragen ter vermijden van dubbele belasting

 • Wet van 20 januari 2017 houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001
  (BS van 05 juni 2018)

  Algemeen protocol tot wijziging van het Verdrag van 2001, omvattende onder meer een  wijziging van artikel 10 (dividenden), artikel 11 (interest), artikel 12 (royalty’s), artikel 18 (pensioenen), artikel 23 (vermijding van dubbele belasting), artikel 25 (onderling overleg), artikel 26 (uitwisseling van inlichtingen) en opname van een algemene antimisbruikbepaling.
   
 • Wet van 06 september 2016 Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Avenant gedaan te Madrid op 22 juni 2000; 2. het Avenant, gedaan te Madrid op 15 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Avenant gedaan te Madrid op 22 juni 2000 en door het Avenant gedaan te Brussel op 2 december 2009
  (BS van 29 augustus 2018)

  Avenanten beperkt tot de aanpassing van artikel 26 (uitwisseling van inlichtingen) van het Verdrag van 1995.
   
 • Wet van 11 september 2015 houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni 1987
  (BS van 04 september 2018)

  Protocol beperkt tot de aanpassing van artikel 26 (uitwisseling van inlichtingen) van het Verdrag van 1987.
   
 • Wet van 11 december 2016 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, ondertekend te Oslo op 23 april 2014
  (BS van 10 december 2018)

  Nieuw verdrag ter vervanging van het Verdrag van 1988.

Akkoorden

 • Wet van 20 juli 2005 houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 9 november 2004. – Addendum
  (BS van 23 november 2018)

  Beëindiging Overeenkomst op 31 december 2018.
   
 • Wet van 20 juli 2005 houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004. – Addendum
  (BS van 23 november 2018)

  Beëindiging Overeenkomst met betrekking tot Curaçao op 31 december 2018
   
 • Wet van 20 juli 2005 houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004. – Addendum
  (BS van 23 november 2018)

  Beëindiging Overeenkomst met betrekking tot het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden op 31 december 2018

Andere

 • Koninklijk besluit van 13 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden
  (BS van 20 juni 2018)

  Aanpassing van de lijst van landen waarmee België jaarlijks informatie zal uitwisselen omtrent financiële rekeningen zoals geregeld door het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen.