Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

BTW

Wetten

  • Wet tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën (B.S. 23 mars 2023)
  • Wet  houdende hervorming van de fiscaliteit op de energiefactuur (B.S. 29 maart 2023)
  • Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de invoering van bepaalde informatieverplichtingen voor betalingsdienstaanbieders (B.S. 18 april 2023)
  • Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 1 december 2023)
  • Wet houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. 29 december 2023)
  • Wet  houdende diverse fiscale bepalingen II (B.S. 29 december 2023)

Besluiten

  • Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 maart 2023 tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën (B.S. 22 december 2023)
  • Koninklijk besluit nr. 54 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (B.S. 29 december 2023)