Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Diverse rechten en taksen

Wetten

  • Wet houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. 29 december 2023)
  • Wet  houdende diverse fiscale bepalingen II (B.S. 29 december 2023)

Besluiten

  • Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen (B.S. 9 maart 2023)
  • Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking (B.S. 23 maart 2023)
  • Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4.59, § 7, van het Burgerlijk Wetboek (B.S. 5 juni 2023)
  • Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid (B.S. 23 oktober 2023)
  • Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels en de retributies voor het aanvragen en afleveren van inlichtingen in uitvoering van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (B.S. 18 december 2023)