Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en accijnzen

Wetten

  • Wet houdende diverse fiscale bepalingen (B.S. 29 december 2023)
  • Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (B.S. 29 décembre 2023)
  • Wet houdende diverse fiscale bepalingen II (B.S. 29 december 2023)

Besluiten

  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004, houdende diverse wijzigingen betreffende de voorraadaangiften en de betalingsprocedure en -termijn en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 maart 2022 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 maart 2022 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 (B.S. 21 februari 2023)
  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, wat betreft het merken van energieproducten voor fiscale doeleinden (B.S. 2 juni 2023)