Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Thesaurie

Wetten

/

Besluiten

  • Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2023 van herdenkingsmuntstukken (B.S. 19 januari 2023)
  • Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten (B.S. 27 januari 2023)
  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register (B.S. 17 februari 2023)
  • Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2023 van het herdenkingsstuk van 2 euro, ter gelegenheid van het jaar van de art nouveau in België (B.S. 5 juni 2023)
  • Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2023 van het herdenkingsstuk van 2 euro, ter gelegenheid van 75 jaar algemeen vrouwenkiesrecht in België (B.S. 11 oktober 2023)